Home

Henkilötietolaki 26§

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.3.2017 1. Rekisterin nimi Esmikko -rikosilmoitin ja -kulunvalvontajärjestelmä 2. Rekisterinpitäjä Käyntiosoite: Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Henkilötietolaki (SDK 523/1999[1], ruots. personuppgiftslag[2]) on vuonna 1999 Suomessa säädetty laki henkilöitä koskevien tietojen käsittelemisestä ja henkilörekistereistä. Henkilötietolaki on kumottu tietosuojalailla (1050/2018), joka on voimassa 1.1.2019 alkaen. Henkilötietolaki oli Euroopan unionin tietosuojadirektiivin mukainen. ATK-MALMI noudattaa kaikken tietosuojasääntelyä, kuten myös Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta / Virhe: Rekisteriseloste 1 (3) Laatimispäivä/Päivityspäivä 07.08.2017 1. Rekisterin nimi 2. Rekisterinpitäjä 3. Rekisterin vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

The 2018 Cotic BFe26 is still the hardnut of the Cotic family. It features our the latest update to our Build it with those great 26 parts you still have, or you can even plug in 27.5 forks so long as you.. Henkilötietolaki. kuitenkin yleislakina väistyy, jos jossain eri-. tyislaissa on säännöksiä henkilötietojen käsit-. telystä. Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella. on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§. 1 (3). Laatimispäivä 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi 4. Henkilötietojen käsittely tarkoitus. 26 . 10 2017

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Palveluista kerättäviä tietoja tallennetaan ja luovutetaan tarvittaessa palvelun mahdollistaville järjestelmätoimittajille ja heidän määrittelemiinsä rekistereihin niiltä osin, kuin on välttämätöntä palvelun mahdollistamiseksi ja se on järjestelmätoimittajan tietosuojaselosteessa kuvattu. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

TACFIT 26 - The era of the machine ends! Precision optimization of physicality vitality and longevity. This course includes. TACFIT System Overview. TACFIT26 Start Up Guide Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN Henkilötietolaki § 26 - 28 Asiakkaalla on oikeus nähdä Henkilötietolaki § 29 Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai.. 2 2 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Rekisterin käyttötarkitus liittyy kulukuraattri- ja kulupsyklgitiminnan tteutukseen peruskuluissa ja lukiissa. Rekisterin tarkitus n asiakasasiakirjjen laatiminen ja pitäminen asiakassuhteen hita varten sekä asiakastiettilastjen tek (HetiL 7 ) Pieksämäen kaupungin maa seurantaa varten ja timitettavaksi Itä-Sumen aluehallintvirastlle. 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Kulukuraattrien ja kulupsyklgien timinta perustuu Oppilas- ja piskeluhultlakiin (1287/2013) ja asiakassuhteeseen. Kulukuraattreiden ja kulupsyklgien timinta tapahtuu petustimessa, jta säätelevät kululait. Psyklgit vat lisäksi terveydenhulln ammattihenkilöistä annetun lain (599/1994) 2 ja 5 mukaan terveydenhulln ammattihenkilöitä. Lain 16 :n mukaan terveydenhulln ammattihenkilön velvllisuudesta laatia ja säilyttää ptilasasiakirjat n vimassa se, mitä ptilaan asemasta ja ikeuksista annetussa laissa säädetään (PtL 785/1992). Kulupsyklgien asiakastiedt vat ptilasasiakirjja, jista n lemassa erityissäädöksiä. (STM:n asetus ptilasasiakirjjen laatimisesta sekä niiden ja muun hitn liittyvän materiaalin säilyttämisestä 99/2001) Opiskeluhulln kuraattrit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedt piskeluhulln kuraattrin asiakaskertmukseen, jiden käsittelystä säädetään ssiaalihulln asiakkaan asemasta ja ikeuksista annetussa laissa (812/2000). (Oppilas- ja piskeluhultlaki 20 2 mm. (1287/2013) 7. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Kulukuraattreiden ja psyklgien sarekistereissä asiakasta kskevat perustiedt vat samat. Psyklgien laatimissa asiakaskertmuksissa nudatetaan ptilasasiakirjista annettuja säädöksiä. työntekijän nimi asiakkaan henkilö- ja perhetiedt - nimet ja henkilötunnus, sukupuli - yhteystiedt - äidinkieli, muu kieli, kansalaisuus - hultajuus, asuminen äidin/isän kanssa - hultajien yhteystiedt kulunkäyntitiedt - kulun nimi, lukka-aste, ppivelvllisuus, lukkamut - erityispetuspäätös HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Video: Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§) Tiia Konttine

BSC26 called Collaboration Booster (Roar of the King of Kaiju), is a supplementary set in the trading card game. The set included spirit, brave, magic and nexus cards in the color of red, green and white. It is a special release for Toho Monsters. Categories: Cards by set KOULUKURAATTORIEN JA KOULUPSYKOLOGIEN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ AURA Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen ja 24 :n mukainen informointi tietojenkäsittelystä NIMI Päivitetty 10.9.2015 AURA Koulukuraattorien REKISTERISELOSTE SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 7 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm:

Sinulla on seuraavat oikeudet: Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot (henkilötietolaki 26§). Oikeus tietojen oikaisemiseen. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin) Henkilötietolaki 26 §. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 28 § ja 36 § 1 ja 3 momentti. Ks. myös KHO 7.11.2016 T 4671 (lyhyt ratkaisuseloste) 26 琅琊榜 第26集 高清完整版. 26 琅琊榜 第26集 高清完整版 26 琅琊榜 第26集 高清完整版 26 琅琊榜 第26集 高清完整版

Хэштег #henkilötietolaki в Твиттер

Kuraattoripalveluiden asiakasrekisterin tietosuojaseloste Sisällys 1. REKISTERIN NIMI... 2 2. REKISTERINPITÄJÄ... 2 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT... 2 5. REKISTERIN Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos N26 Bank: Mit dem Girokonto inklusive kostenloser N26 Mastercard lässt sich kostenfrei an fast allen Bankautomaten Bargeld in Euro abheben. Bezahlungen können sogar weltweit gebührenfrei getätigt..

henkilötietolaki. Personal Data Act. Personal Data Act (1999/523) on Finlex's www pages Palvelun laadun varmistamiseksi saatamme luovuttaa tietoja teknisille yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja ainoastaan palvelun toimittamisen edellyttämissä rajoissa. Yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tai myy tietoja kolmansille osapuolille. 9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen (Henkilötietolaki 26-28§). Google rekisteriseloste on saatavilla Laurean käyttäjätunnushallinnan järjestelmässä kaikille käyttäjille

Rekisteröity saa tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa lähettämällä tarkastuspyynnön kirjallisena rekisteröidystä vastaavalle henkilölle. Pyynnöstä on käytävä ilmi henkilötunnus ja allekirjoitus. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisterinpitäjälle myös henkilökohtaisesti Ab A. Häggblom Oy:n toimipisteessä. Az N26 egy mobilapplikáción keresztül olcsó, egyszerű termékekkel támad, ötleteire pedig úgy tűnik, mind az ügyfelek, mind pedig a befektetők fogékonyak, ma már több mint félmillió ügyfelük lehet

Tietosuojaseloste Häggblo

Rekisteriin kerättävät tiedot ja niiden käyttö noudattaa kaikilta osin laissa ja asetuksessa määriteltyjä perusteita ja tiedon käytössä noudatetaan kaikkien osapuolten osalta tiedonkäsittelijän sekä rekisterin pitäjän vastuita ja velvoitteita. dofaq.co. henkilötietolaki. Twitter. Facebook. שירות התעסוקה: אחוז האבטלה בישראל עומד על כ-26.25%. לאחר החמרת ההגבלות על מחאה, מאות הפגינו בתל אביב נגד הפגיעה בדמוקרטיה Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §. Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu

Asiakkaan oikeusturva

Thursday. 26. Friday (Arbor Day). There were 87 days left till Winter. Birthstone for this day: Sapphire. September 26, Zodiac Sign Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 3.8.2007, päivitetty 21.2.2017 1. Rekisterin nimi Sopimus Pro Web -oppisopimusjärjestelmä 2. Rekisterinpitäjä Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua, omien henkilötietojensa poistamista rekisteristä tai niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei kuitenkaan koske tietoja, joiden säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite. Rekistereihin tallennettua historiatietoa palvelun käytöstä voidaan pyynnöstä luovuttaa palvelua käyttäneelle henkilölle siltä osin kuin se häntä koskee. 1 KEMIN KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 20.10.2015 1. REKISTERIN NIMI AURA - Koulukuraattorien ja psykologien asiakastietojärjestelmä,

Tietosuojaseloste - Atk-Malmi

 1. Henkilötietolaki (SDK 523/1999, ruots. personuppgiftslag) on vuonna 1999 Suomessa säädetty laki henkilöitä koskevien tietojen käsittelemisestä ja henkilörekistereistä. Henkilötietolaki on kumottu tietosuojalailla (1050/2018), joka on voimassa 1.1.2019 alkaen
 2. 1 Nimi (y-tunnus) Rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta Osoite Kuopion kaupunki / kasvun ja oppimisen palvelualue 70100 KUOPIO Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana,
 3. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Varhaiskasvatuspalvelujen sijaisrekisteri Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
 4. Henkilötietolaki ei tule kuiten-kaan sääntelemään ja ratkaisemaan kaikkia hen-kilötietojen käsittelyyn eri aloilla liittyviä Puhe-linmyynnissä vastaavat tiedot on annettava pyynnöstä. 26—31 § (Kuten HE)
 5. Specjalna geometria zbiornika CLEANTEC CTL 26 o pojemności 26 l umożliwia maksymalne wykorzystanie objętości. Jednocześnie odkurzacz jest bardzo mobilny, dzięki przednim kółkom..
 6. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24 :n mukainen informointi tietojenkäsittelystä (tietosuojaseloste) Päivitetty 18.8.2016 Opiskeluhuollon psykologien asiakasrekisteri (Aura)
 7. Font Size. Matthew 26:41. New International Version. Matthew 26:41 in all English translations. New International Version (NIV)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus liittyy koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnan toteutukseen peruskouluissa.

6 6 17. KIELTO-OIKEUS Mikäli työntekijä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedn krjaamisesta, kieltäytymisestä annetaan rekisterin vastuuhenkilön allekirjittama tdistus, jsta ilmenevät syyt, jiden vuksi vaatimusta ei le hyväksytty. Henkilölle kerrtaan hänen ikeudestaan saattaa asia tietsujavaltuutetun käsiteltäväksi. Asiakasasiakirjissa levat tiedt vat salassa pidettäviä. Niitä ei luvuteta, ellei tieta pyytävällä le lakiin perustuvaa ikeutta tiedn saamiseen. Rekisteröidyn ei siis tarvitse esittää nimenmaista tietjen luvutuskielta. 18. REKISTERIHALLINTO Rekisterinpitäjä n Pieksämäen kaupunki Rekisterin vastuuhenkilö hulehtii - rekisteriselsteen laatimisesta - rekisterin tietsisällön ja käyttötarkituksen määrittelystä sekä periaatteista ja menettelyistä, jilla käyttöikeudet myönnetään, rekisteröidyn infrminnista ja tarkastusikeuden tteuttamisesta, tietjen krjaamisesta ja tietjen luvuttamisesta - rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidsta - rekisterin sujaamisesta, tietturvan järjestämisestä, arkistinnista ja tietjen hävittämisestä - rekisterinhitajan nimeämisestä ja hänen tehtävistään - järjestelmän palvelevuudesta, tehkkaasta käytöstä ja jhdn ja käyttäjien tiettarvetta vastaavasta raprtinnista - kehittämistarpeiden pririsinnista sekä - järjestelmän krdinidusta ja kustannustehkkaasta kehittämisestä. Rekisteritimintja tteuttavat kulukuraattrit ja kulupsyklgit käyttöikeuksien puitteissa. 19. SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS Sisäiset rekisteritiminnan hjeet annetaan erikseen. Käyttäjien kulutus suunnitellaan erikseen. luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. 26. Potilasasiakirjatietojen luovuttaminen. 27. Potilasasiakirjatietojen tarkastusoikeus. Henkilötietolaki 26 - 28 §:t TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, III luku 12 artikla Laatimispäivä/päivitetty: 12.2.2019 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä, henkilötietolaki. Artikkelit ruotsiksi: personuppgiftslag. Lähde JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) 1 Rekisterin nimi Päivähoitojärjestelmä Effica Päivähoito Päivähoitojärjestelmä on osa kaupungin sosiaalitoimen Effica tietojärjestelmää. Päivähoitojärjestelmään Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 §: Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin.. AB A. HÄGGBLOM OY • Yrittäjäntie 12, 67100 Kokkola • Puh. 020 765 8200, Kenttämyynti: 020 765 8287 • info@haggblom.fi HÄGGBLOM JUVANMALMI • Juvantasku 3, 02920 Espoo • Puh. 020 765 8200 • info@haggblom.fi

Henkilötietolaki - Wikipedi

Johanneksen pojan kotisivut - Tietoa VartiotorniseurastaSosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö 26102017

Lähetä terveisiä -rekisterin tietosuojaseloste Hengitysliitt

 1. N26 has 3 types of accounts, and this review is about the standard one. It comes without any N26 however will happily speak to you in English on their phone support. And N26's app does speak even..
 2. · Henkilötietolaki (523/1999) · Varhaiskasvatuslaki (36/1973) · Asetus lasten päivähoidosta (239/1973) · Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) · Laki sosiaalihuollon asiakkaan..
 3. Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...
 4. AURA Koulukuraattoreiden ja -psykologien asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Päivitetty 18.12.2013 Kerava 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 1.10.2017 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 1.10.2017 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN Tietojen käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta siirtämiseltä taikka muunlaiselta laittomalta käsittelyltä. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla suojatuissa tietokannoissa. Paperisena käsiteltävät tiedot säilytetään lukituissa tiloissa. REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 6 REKISTERIN Cheap parts lock, Buy Quality parts monster directly from China parts Suppliers: Free Shipping 5pcs New Movement Parts Balance Wheel Compatible With 7S26 Brand New Watch Repair Tool Enjoy ✓.. Chemokine (C-C motif) ligand 26 (CCL26) is a small cytokine belonging to the CC chemokine family that is also called Eotaxin-3, Macrophage inflammatory protein 4-alpha (MIP-4-alpha), Thymic stroma chemokine-1 (TSC-1), and IMAC

Kokkolan kaupunki : Abilita ja Päikky tietojärjestelmien tietosuojaselost

Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Tietosuoja-asetus ja henkilötietolaki. GDPR:än voidaan katsoa olevan kuin vahvistettu henkilötietolaki. Useat osat henkilötietolaista löytyvät edelleen myös tietosuoja-asetuksesta, mutta.. Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. * Henkilötietolaki 26.1 §. Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on..

PROCONSONA-ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄ TIETOSUOJASELOSTE -yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispäivä 23.4.2018 1. Rekisterinpitäjä Nimi Loimaan kaupunki/hyvinvointivaliokunta 1. Henkilötietolaki ja palvelusetelijärjestelmä Synnöve Amberla neuvotteleva lakimies, varatuomari 27. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista <ul><li>voimaan 1.8.2009 26 § huom.. Kartka z kalendarza z imieninami, przysłowiem i cytatem, wschodem i zachodem słońca na dzień 26 lutego 2020. Kartka z kalendarza. Od 26 lutego minęło już 67 dni co stanowi 2 miesiące i 6 dni

EU:n tietosuojalaki uudistuu, aloita valmistautuminen

Etusivu Kingdom Conferenc

 1. Release 26 (GRCh38.p10)
 2. ..TARKASTUSPYYNTÖ (henkilötietolaki (523/99) 26 §). Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus (henkilötietolaki 28 §), jossa on..
 3. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot esittämällä allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle. (Henkilötietolaki 26§ ja 28§)
 4. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Hallituksen esitys henkilötietolaiksi ja eräiks

REKISTERISELOSTE 1(5) HAMINAKOTKA SATAMA OY:N VISY ACCESS GATE- KULUNVALVONTAOHJELMISTON REKISTERISELOSTE Kallio Timo Turvallisuuspäällikkö puh. 020 790 8851 timo.kallio@haminakotka.fi Kosunen Kim Turvatekniikka-asiantuntija Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 30.12.2015 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 NURMIJÄRVI (käyntisite Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS REKISTERINPITÄJÄN INFORMAATIO KUNTOUTUJILLE TOIMINTATERAPIA A KAARRETKOSKI OY SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERIN PITÄJÄ 3.POTILASREKISTERIN VASTUUHENKILÖT 4.REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5.REKISTERIN Suositukseni on, että yritys laatii tietosuojaselosteen omalle kohderyhmälleen. Se on pitkä lista, paljon pidempi kuin mitä nykyinen henkilötietolaki edellyttää

30 карточек в коллекции «Танки Т-26 обр

 1. Effica Lasten päivähoidon asiakastietojärjestelmän rekisteriseloste Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetusvirasto Varhaiskasvatusosasto Päivitetty 18.12.2013 Kerava 1 REKISTERISELOSTE Effica - Lasten päivähoidon
 2. 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula
 3. Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä Henkilötietolaki rajoittaa lisäksi sitä, miten ihmisistä kerättyjä tietoja saa käsitellä ja missä määrin ihmiset nauttivat..
 4. 1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 2. Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteyshenkilö Vaalan kunta Vaalantie 14, 91700 VAALA puh. 08-5875 6000 sähköposti: kirjaamo@vaala.fi Tietosuojavastaava Ari Niskanen,
 5. Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
 6. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 26 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ Juttuja henkilökunnasta ja opiskelijoista. Briefly in English. Henkilötietolaki. kevät 7.1.-27.4.2020. Taidekoulu ja liikuntakoulu. syksy 26.8.-15.12.2019 Täsmennys 26.10.2015 klo 09:04 - kyse oli henkilötietolaista, ei henkilörekisterilaista. Täydennän itseäni. Henkilötietolaki: 50 §. Voimaantulo. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999 Asiakkaan informointi tietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §) Rekisteröidyn tarkastusoikeus Henkilötietolaki 26 §. Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada ne..

Тест Батареи liitokala для LG M26 18650 2600 мАч - YouTub

PERUSTEET: Tarkastusoikeus, henkilötietolaki 26 Tiedon korjaaminen, henkilötietolaki 29 §: Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta Minimani - Työnhakijarekisteri. REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10 §). Rekisteröidyillä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot 26 Cheerful Transparent Happy New Year Champagne Illustrations for 2020 New Year's Eve Party

Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 05.10.2016 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta/ Aleksanterin koulu Yhteystiedot Henkilötietolaki 10 § ja 24§ Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 22, 23 ja 24 Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Peruste henkilötietolaki (523/1999) 26 ja 29§ 104.1k Followers, 107 Following, 196 Posts - See Instagram photos and videos from N26 (@n26)

Henkilötietolaki Tiv

Henkilötietolaki (SDK 523/1999, ruots. personuppgiftslag) on vuonna 1999 Suomessa säädetty laki henkilöitä koskevien tietojen käsittelemisestä ja henkilörekistereistä. Henkilötietolaki on kumottu tietosuojalailla (1050/2018), joka on voimassa 1.1.2019 alkaen Henkilötietolaki (kumottu). Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 8) siirto tapahtuu henkilötietodirektiivin 26 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja komission hyväksymiä.. Isaiah 26:20. NIV Almeida Atualizada (Portuguese) American Standard Version Chinese Union Version - Pinyin Chinese Union Version - Simplified Chinese Union Version - Traditional Common.. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Uskonnen Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Uskonnen Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.1 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä, jka kstuu kulukuraattreiden ja kulupsyklgien sarekistereistä. 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Kulutuslautakunta Yhteystiedt Pertinkuja 1, Pieksämäki, Kaupungin puhelinvaihde (015) , 3 REKISTERIN VAS- TUUHENKILÖ Päivi Hännikäinen, kulukuraattri REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Päivi Hännikäinen, kulukuraattri, ] Osite: Pertinkuja 1, Pieksämäki Asiakastyötä tekevät järjestelmän käyttäjät (kulukuraattrit, kulupsykgit) vastaavat mien asiakkaidensa tietjen käsittelystä, yleisestä infrminnista, rekisteröidyn infrminnista ja tarkastusikeuden tteuttamisesta.

Valitsemme henkiötietojen käsittelyn suojaustarpeet ja -menetelmät riskiarvioinnin perusteella. Tällöin riskejä arvioidaan rekistöröityjen henkilötietojen sekä liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Henkilötietojen väärinkäyttöön ja niihin kohdistuvaan ukhaan liittyvät tapaukset tutkitaan, ja niistä raportoidaan sekä tiedotetaan tarpeen vaatiessa. Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 12.4.2017 päivitetty 19.12.2017 1. Rekisterin nimi Secapp-turvallisuus- ja viestintäjärjestelmä 2. Rekisterinpitäjä

Tietojasi rekisteröidään viraston asiakastietojärjestelmään. Sinulla on oikeus tarkistaa tietojasi ja vaatia niiden korjaamista (henkilötietolaki 26 §) Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Johtoryhmä 17.1.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Opinto-ohjelma - Oulu-opisto - Oulun kaupunk

Lastensuojelun rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Start studying Wheelock's Latin Chapter 26 Vocab. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other study tools. Wheelock's Latin Chapter 26 Vocab. study. Flashcards Sodankylän kunta Perusturvalautakunta 1. REKISTERIN NIMI Sosiaaliturvan asiakasrekisteri/ nuorten ja aikuisten palvelut (Effica) 2. REKISTERINPITÄJÄ Käyntiosoite Postiosoite Sodankylän perusturvalautakunta ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ Henkilötietolaki (523/1999) 10 §, 24 § Laatimispäivä 1.2.2016. 1. Rekisterinpitäjä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (Henkilötietolaki 26 §) Evästeiden tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Susanna Reinboth kirjoitti (HS 26.9.), että hallituksen esitys uudeksi maahanmuuttohallinnon henkilötietolaiksi laajentaisi ulkomaalaisten henkilötietojen salassapitoa perusteettomasti ja estäisi.. 26. seen ei voida pitää ylitöiden kiertämistä eli niin sanotun harmaan yli-työn tekemistä. Jos työntekijä ei pakottavan syyn vuoksi voi saapua työvuoroon, esteestä on ilmoitettava esimiehelle mahdollisimman.. Päivitetty 26.2.2018. > Palaa takaisin ilmoittautumaan REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ TRIMBLE LOCUS ELUPAJÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN

Tietosuojaseloste - Työnhakijarekisteri Minimani Verkkokaupp

1. Rekisterinpitäjä Utajärven kunta, Sivistyspalvelut Puh. 08 5875 5700 sähköposti: kirjaamo@utajarvi.fi 2. Rekisterin vastuuhenkilö ja organisaation tietosuojavastaava Rekisterin vastuuhenkilö Valkonen Article 26 - Integration of persons with disabilities. EU Charter of Fundamental Rights. Law reference. Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste j

Henkilötietolaki on vuonna 1999 Suomessa säädetty laki henkilöitä koskevien tietojen käsittelemisestä ja henkilörekistereistä. Henkilötietolaki on Euroopan unionin tietosuojadirektiivin mukainen Tarkastusoikeuden sisältö • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot (Henkilötietolaki 26§)

Henkilötietolaki - Forums Geneane

Galatia 5:26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah Dalam Galatia 5:26 diatas pun disebutkan untuk kita tidak saling menantang dan mendengki karena hal-hal tersebut menimbulkan permusuhan Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: Uskonnen Oy (Y-tunnus: 2283319-3) Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme: info(at)uskonnen.fiPuh 0452777997 Sodankylän kunta Perusturvalautakunta 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ Lastenvalvojan asiakasrekisteri (Effica) Käyntiosoite Postiosoite Sodankylän perusturvalautakunta Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä

September 26, 2019 Date in History: News, Top Tweets, Social Media

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvän tiedonhallintatavan lisäksi tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja se on teknisesti suojattuja niin rekisterinpitäjän kuin myös järjestelmätoimittajien osalta. Tiedonsiirrossa käytetään lakien ja asetuksien mukaisia tiedonsiirron suojauksia ja lakien ja asetusten mukaisia tapoja.

Uusi maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki ei rajoittaisi julkisen

REKISTERÖIDYN TARKISTUSOIKEUS Henkilötietolaki 26§. Jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot Tarkastusoikeus potilastietoihin. Jokaisella on oikeus tietää, onko rekisterissä häntä koskevia tietoja, ja jos tietoja on, oikeus tarkastaa tietonsa (henkilötietolaki § 26)

0 items found in S-26. Search No Result Tietsujaselste -yhdistetty rekisteriselste ja infrmaatiasiakirja Henkilötietlaki (523/99) 10 ja 24 31.12.15 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven ssiaali- ja terveyslautakunta PL 7, 01901 NURMIJÄRVI (käyntisite Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§. 1. Rekisterinpitäjä. Siikalatvan kunta, kunnanhallitus. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (HetiL 523/1999 26 - 28§) Henkilötietojen käsittely ATK-malmi:ssa on tehty läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietää heitä koskevan tiedon käsittelystä. Tämä vaatii myös sen, että tarvittaessa on mahdollista osoittaa dokumenteista päätökset, valinnat ja toteutukset perusteluineen liittyen henkilötietojen käsittelyyn. REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Tietoja ei luovuteta eikä myydä asiakassuhteen kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta ulkomaille, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 • Luolamies tampere.
 • Krakkeri opas.
 • Kun maailma ei riitä rooleissa.
 • Castello sforzesco.
 • Remington 870 ulosvetäjä.
 • Clubs erfurt ab 16.
 • Jamak arm 2x(2 1)x0 5.
 • Kirjaudu opiskelija otava.
 • Vauva rohiseva hengitys.
 • Aps c kenno.
 • Google play alaikäiselle.
 • Buk m1 surface to air missile system.
 • Ohut veri oireet.
 • Tem electron microscopy.
 • Juomatukku toimitus.
 • Suomalaisten keskipalkka 1990.
 • New holland.
 • Paloheinän jäähalli yleisöluistelu.
 • Feuerwehr melle einsätze.
 • Panic at the disco tour 2018 europe.
 • Päihdehuoltolaki kuntoutussuunnitelma.
 • Audi q7 v8 4.2 tdi.
 • Parturi kampaamot kirkkonummi.
 • Sei keitto.
 • Karhukainen elinikä.
 • Livetv rru.
 • Markka kiinteä valuutta.
 • Timo salonen riihimäki.
 • Irtolyijyt.
 • Pesukone ei pyöritä rumpua.
 • Ristiretkien uhrit.
 • Säästöpankki lainaehdot.
 • Manalan valtiaat kirjasarja.
 • Lineaarinen optimointi esimerkki.
 • Kaivarin kanuuna töölö.
 • Hyra stuga sälen privat.
 • Classic anime series.
 • Holiday world gran canaria.
 • Biodelly.
 • Tft näyttö wikipedia.
 • Ipp osake hinta.