Home

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutus Lääketieteellinen tiedekunt

4 4/10 koulutuksen. Tämä 16 tunnin hallinnollinen koulutus on osa yleislääketieteen erityiskoulutusta, mutta se ei sisälly pakollisena erikoislääkärikoulutuksen vaatimuksiin. Lukuvuosittainen ilmoittautuminen ei koske ammatillista jatkokoulutusta Tampereen yliopistossa suorittavia. Yliopiston päätöksellä muut kuin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat uuden opiskeluoikeuden saatuaan ja heidät kirjataan opiskelijoiksi koko opiskeluoikeutensa voimassaoloajaksi. Menettely koskee kaikkia erillisiä opintoja suorittavia, mukaan lukien alumniopiskelijat, vierailevat opiskelijat, erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat, erikoistumiskoulutuksiin valitut (erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus, yleislääketieteen erityiskoulutus ja erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat) sekä avoimia yliopisto-opintoja suorittavat. 2. HALLINTOJÄRJESTELMÄ JA PÄÄTÖKSENTEKO Yleislääketieteen erityiskoulutuksen hallintojärjestelmä on sama kuin erikoislääkärikoulutuksessa. Koulutusyksiköt eli yliopistojen lääketieteellistä opetusta antavat tiedekunnat vastaavat siitä, että koulutus on lain 1355/2014 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 56/2015 sekä direktiivin (2005/36/EY) mukainen. Koulutusyksikön toimivaltaan kuuluu hyväksyä ne terveyskeskukset ja sairaalat, joissa suoritettu palvelu hyväksytään yleislääketieteen erityiskoulutukseksi. Koulutusyksiköt valvovat myös koulutuksen toteuttamista vastuualueensa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja muissa koulutuspaikoiksi hyväksytyissä yksiköissä. Koulutusyksiköt rekisteröivät yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat lääkärit koulutukseen, hyväksyvät teoreettisen koulutuksen, vastaavat palveluja ym. opintoja koskevista asioista ja antavat todistuksen, kun koulutus on suoritettu. 3. KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA RAKENNE Tavoitteena on perehdyttää koulutuksessa oleva lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alalla toimivan henkilöstön kanssa. Eri toiminta-alueisiin tutustumisen lisäksi on tärkeää, että koulutuksessa olevalla lääkärillä olisi mahdollisuus saada kuva potilaan kokonaishoidosta, hoidon porrastuksesta ja hoitoa tukevista konsultaatiomahdollisuuksista sekä lääkärintyön kliinisestä hallinnasta. Myös kokemusten saaminen moniammatillisesta tiimityöstä ja tiimin johtamisesta osana nykyaikaista työyhteisöä kuuluu koulutusvaiheen sisältöihin. Edelleen tavoitteena on, että erityiskoulutusvaiheen terveyskeskusjakson jälkeen lääkäri tuntee keskeisten kansanterveysongelmien ehkäisy- ja hoitokeinot tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan ja hoidon porrastuksen sekä tunnistaa kuntoutuksen osaksi hoitoa tunnistaa hoitopäätösten vaikutukset, kustannukset ja muut seuraukset hallitsee vastaanottotilanteen, perusterveydenhuollolle ominaiset diagnostiset strategiat ja keskeiset tutkimus- ja hoitomahdollisuudet tunnistaa oman osaamisensa rajat, kykenee käyttämään tietolähteitä hoitopäätösten tukena, toimimaan tiimin jäsenenä sekä ottamaan vastuun päätöksistään ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen potilaan kohtaamisessa ja ymmärtää perusterveydenhuollon merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa 1 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS 1.8.2017-31.7.2019 Sisällysluettelo A. OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE... 4 B. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSVAATIMUKSET... 4 1 HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 4 2 OPINTO-OIKEUDEN 1 Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta Akuuttilääketiede hyväksyttiin omaksi erikoisalakseen 1.1 2013 ja samasta päivästä Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

3 3/10 YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEN (YEK) YLEISET MÄÄRÄYKSET Yleislääketieteen erityiskoulutus perustuu EU:n direktiiviin 2005/36/EY ammattipätevyyden.. Verkkokurssi ja lähiopetuspäivät ovat kokonaisuus, joita ei voi tehdä erikseen. Verkkokurssilla on aiheita ja tehtäviä, jotka valmistelevat lähiopetuspäiville. Tehtävät tehdään niille varattuna, etukäteen ilmoitettuna ajanjaksona. Yhtä tehtävää kohden on varattu aikaa 5-6 pv, muina aikoina tehtäväalue on suljettu. Tehtäväalueella vastataan kysymyksiin ja keskustellaan aiheesta muiden kanssa. On tärkeää pysyä aikataulussa, jotta jokaisesta tehtävästä saa merkinnän.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Katso hakusanan 'erityiskoulutus' käännökset englanniksi. Sanakirja.fi:stä löydät suositut MOT Sanakirjat® Ari Rosenvall. yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri. Kysymys: Hei, Olen 39 vuotias mies ja minua huolettaa melko pitkään jatkunut yskä Yleislääketieteen erityiskoulutus YEK pvm. Aiempi erikoislääkärin tutkinto ja pvm. □. Yleislääketieteen yksikön järjestämät koulutukset (vähintään 34 tuntia) Yleislääketieteen tieteellinen.. Erikoishammaslääkärin koulutuksen suorittaminen kestää 3 – 6 vuotta. Erikoistumisaloja ovat hammaslääketieteellinen diagnostiikka, hampaiston oikomishoito, kliininen hammashoito, terveydenhuolto sekä suu- ja leukakirurgia.

Lappi lumosi lääkärin | Lääketieteellinen tiedekunta

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) Tampereen

Kun kaikki tehtävät on suoritettu, voi kurssin päätteeksi tulostaa itselleen todistuksen suoritetusta verkkokurssista.  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Transcript Tiivistelmä toiminnastamme. Yleislääketieteen opetus, koulutus ja tutkimus Helsingin yliopistossa Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, HY Perusterveydenhuollon yksikkö.. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia Yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin..

Yleislääketieteen erityiskoulutus UE

Ulkomailla koulutuksen saaneen sairaanhoitajan laillistamisprosessi Urareitti-hankkeen loppuseminaari 26.4.2018 Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, esittelijäneuvos Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo Erikoistuvat lääkärit, erikoistuvat hammaslääkärit ja yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat lukuvuosittain yliopistoon ajalla 2.5.-15.9. Ilmoittautumislinkki: https://kamu.uef.fi/student-book/lukuvuosi-ilmoittautuminen1.1.2019 alkaen opinto-oikeuden saaneilla opinto-oikeus on voimassa kuusi (6) vuotta sen myöntämispäivästä. Yleislääketieteen yhdistyksen puheenjohtaja Seija Eskelinen kertoo Sunnuntaisuomalaiselle, että pelkää turhien diagnoosien lisääntyvän entisestään sote-uudistuksessa

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 3.5.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2014Yleislketieteen erityiskoulutus9-18 kk terveyskeskuspalvelua, vhintn 6 kk sairaalapalveluasosiaaliturva- ja hallintokoulutus kerran vuodessa Kelan kanssa.. Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä Yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halonen Terveystalosta kommentoi erilaisten keinojen toimivuutta. - Sataprosenttisesti flunssalta ei voi välttyä, jos asuu samassa asunnossa kuin flunssaan..

Etusivu ›. Tiedot teokselle: Yleislääketieteen perusteet Myös Yleislääketieteen erityiskoulutus YEK siirtyy STM:n alaisuuteen. Jotta erikoistumiskoulutuksen sisältö ei olisi pelkästään ministeriön päätettävissä, päätettiin myös perustaa valtakunnallinen.. ****************************************************************************************************** geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, LT, muistisairauksien erityispätevyys. Jorma Karttunen. yleislääketieteen erikoislääkäri, LT kuntoutuksen erityispätevyys. Hilkka Tirkkonen

YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN JAKSOT HYKSIN SAIRAALOISSA Hakuaika 26.8.-9.9.2019 YLEISTÄ HUSin perusterveydenhuollon yksikön ja Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon Ammatillinen jatkokoulutus. Erikoislääkärikoulutus. Yleislääketieteen erityiskoulutus. Erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmat. Erikoishammaslääkärikoulutus Yleislääketieteen Erikoislääkäri, Auktorisoitu Kääntäjä ja Asioimistulkki Ayman Abu Saleh. 5 - Yleislääketieteen erikoislääkärin loppututkintotodistus englannin kielellä Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Tiedekuntahallitus | Lääketieteellinen tiedekunta

Resource information. Title proper: Helsingin yliopiston lääketieteelliset täydennyskoulutuskurssit yleislääketieteen erikoislääkäreille, yleislääketieteen erikoislääkäreiksi erikoistuville sekä.. OPINTO-OPAS LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS voimassa 1.8.2017 alkaen toistaiseksi 1 OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE... 4 OPINTO-OPPAAN PÄIVITYKSET... 4 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSVAATIMUKSET... S i v u 1 EU/ETA- ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTTAUTUNEIDEN HAMMASLÄÄKÄREIDEN HARJOITTELUN OPINTOKIRJA Harjoittelijan nimi Henkilötunnus Yhteystiedot S i v u 2 YLEISTÄ Hammaslääkärin laillistuksen saamiseksi

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) Turun yliopist

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta YLEISLÄÄKETIETEEN

3 Hallintojärjestelmä ja päätöksenteko. 4 Koulutuksen tavoitteet. 5 Koulutuksen rakenne ja sisältö

Seppälääkärit on paikallisomisteinen lääkärikeskus, joka on erikoistunut työterveyshuoltoon sekä perheiden terveyspalveluihin Hakutermillä erityiskoulutus löytyi 3 tulosta. Tiedot yrityksistä, tuotteista ja palveluista helposti ja nopeasti fonecta.fi:stä 9 9/10 6. MUUSSA KUIN ETA-VALTIOSSA SUORITETTU PERUSTUTKINTO Muu kuin EU/ETA-valtion kansalainen voi toimia Suomessa lääkärinä vain Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston (Valvira) luvalla. Ammatinharjoittamisluvan saaneet lääkärit voivat suorittaa yliopistoissa yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK). Suomen kansalaiselta, joka on suorittanut lääkärin perustutkinnon muussa kuin EU/ETA-valtiossa, vaaditaan oikeuteen harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä lisäksi, että hän on suorittanut Valviran erikseen määräämät lisäopinnot ja kuulustelun. Vastaavat määräykset lisäopinnoista ja kuulustelusta koskevat myös EU/ETA-valtion kansalaista, joka on suorittanut lääkärintutkinnon muussa kuin ETA-valtiossa. Lisätietoja ENNEN VUOTTA 2012 LÄÄKETIETEEN OPINNOT TOISESSA EU- TAI ETA-VALTIOSSA ALOITTANEEN OIKEUS HARJOITTAA LÄÄKÄRIN AMMATTIA Terveydenhuollon ammattihenkilölain muutoksessa (1659/2015, 6 a ) säädetään ennen vuotta 2012 lääketieteen opinnot toisessa EU-ETA-valtiossa aloittaneen oikeudesta lääkärin ammatin harjoittamiseen. Pykälän mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta määrääminsä ehdoin oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä kyseistä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 :n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä henkilölle, joka on aloittanut lääketieteen opinnot ennen 1 päivää tammikuuta 2012 sellaisessa EU- tai ETA-valtiossa, jossa lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden edellytyksenä on tutkinnon jälkeisen ammatillisen harjoittelun suorittaminen, ja suorittanut siellä lääkärin perustutkinnon. Ammatinharjoittamisoikeus myönnetään kolmen vuoden määräajaksi. Kun hakija on toiminut 1 momentissa säädetyn ajan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määrittelemien ehtojen mukaisesti lääkärin tehtävissä, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hakemuksesta hakijalle oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia Suomessa itsenäisesti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi perustellusta syystä pidentää 1 momentissa säädettyä kolmen vuoden määräaikaa. Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamiseksi (HE 107/2015 vp, s.16-17): Harjoittelun tulisi noudattaa aikaisemman perusterveydenhuollon lisa koulutuksen, nykyisen yleislääketieteen erityiskoulutuksen sisältöä, joka on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 56/2015. Perusterveydenhuollon lisa koulutuksen pituus oli aikaisemmin kaksi vuotta mutta koulutus on sittemmin pidennetty kolmeen vuoteen. Harjoittelun pituus olisi näin ollen kolme vuotta ta ysipa iva ista työskentelyä la a ka rin tehtävissä toisen, itsenäisesti ammattia harjoittamaan oikeutetun la a ka rin johdon ja valvonnan alaisena. Hakijan tulisi työskennellä tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa työsuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään ja vähintään kuusi kuukautta erikoissairaanhoidossa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla olisi mahdollisuus pyytää yliopistoja arvioimaan ja hyva ksyma a n harjoittelun sisältö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntäisi hakijalle laillistuksen suoritetun ammatillisen harjoittelun perusteella. Tämä vastaisi tilannetta ennen SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN PERIAATTEET Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen laitos, Itä Suomen yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen yksikkö, Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

21 II PERUSTERVEYDENHUOLLON LISÄKOULUTUS 1. JOHDANTO Perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen (PTL) voi halutessaan suorittaa samanaikaisesti erikoislääkärikoulutuksen kanssa suorittamalla koulutukseen kuuluvan Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Yleislääketieteen jatkokoulutus Yleislääketieteen erityiskoulutus

 1. Lääkärin tutkinnon jälkeen voit suorittaa erikoislääkärin koulutuksen, joka on ammatillinen jatkotutkinto.
 2. Aleksi VarinenKirjoittaja on yleislääketieteen erikoislääkäri. Lue myös:Matkailu antaa perspektiiviä arvioida omaa terveydenhuoltoamme Sote-huomio perusterveydenhuoltoon ja terveyskeskuksiin Mitä..
 3. Opettajaksi Suomessa ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella 4.6.2018 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus
Pertti Pirttiniemi, HLT, EHL | Lääketieteellinen tiedekunta

2 Opinto-oikeuden hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutukseen

Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2013 2015 (voimassa 1.8.2013 31.7.2015) 1 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.8.2013 31.7.2015 Erikoislääkärikoulutusta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö TERVEYSKESKUSKOULUTUKSEN ERI VAIHEISSA TARVITTAVAT DOKUMENTIT Kun koulutusta suorittava lääkäri tulee "taloon", pyydä lääkäriä o esittämään todistus YEK- ja runkokoulutusvaiheen terveyskeskusjakson tavoitteet ja toteutus Kaisu Pitkälä Yleislääketieteen professori HY Ylilääkäri, HUS - Yleislääketieteen yksikkö Kun valmistut, rekisteröidy YEK:iin ja/tai Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen, Suomen Infektiolääkärit ry:n ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä OPISKELIJAVALINTA 2019 ALKAEN päivitetty 16.1.2019 kielitaidon todentamisen osalta Helsingin yliopistossa (TDKN 15.1.2019/E1 ) Valintamenettely Haku tapahtuu alkupisteytyksen, motivaatiokirjeen ja haastattelun

Kymsote в Твиттере: «Tule Kymenlaaksoon suorittamaan

Suoritettu yleislääketieteen erityiskoulutus. Valvira tekee muodostuneisiin pätevyyksiin liittyen suoria rajapintakyselyitä opiskelijoiden opiskeluoikeudesta, läsnäolosta.. Tietääks joku, että onko näihin jokin erityiskoulutus, ja jos on niin millanen ja missä päin? Lopuksi vielä ilmottelen, että tänään (tai eilen, kello on 2:11) huomasin, että Rovaniemen Rautatielle.. Yleislääketieteen osasto Y0 Kokkola. Yleislääketieteen osastohoito vastaa potilaiden perusterveydenhuollon akuuttihoidosta, toimintakyvyn kartoituksesta, kuntoutuksesta ja.. Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos

Yleislääketieteen erityiskoulutus - Opintopolk

Hakijapalvelut Opiskelun opa

Yleislääketieteen ydinpiirteisiin kuuluvat valikoimattomien potilaiden kohtaaminen ja hoito Yleislääketieteen perusteet tarjoaa lääkäreille välineitä työn tekemiseen, arviointiin ja kehittämiseen Tule Kymenlaaksoon suorittamaan yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) Kymsotessa suunniteltuna kokonaisuutena ja yhdessä virkasuhteessa eli Kymsoten Sensei-lingossa..

Yleislääketieteen erityiskoulutus perustuu EU:n direktiiviin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia.. Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

HUS - Yleislääketieteen-jatkokoulutu

 1. 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan
 2. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OPINTO-OPAS 2017 2019 Oppaan vaatimukset koskevat lääkäreitä, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erikoistumiskoulutukseen 1.8.2017 31.7.2019 välisenä aikana. Erikoislääkärikoulutusta
 3. (2) Yleislääketieteen erikoislääkäri (1) Yleislääkäri (8). Kaikki lääkärien suppeat erikoisalat Audiologian erikoislääkäri (2) Kliinisen virologian erikoislääkäri (1) Lasten allergologian erikoislääkäri (12)..
 4. taan ja toimipaikkakoulutukseen
 5. Lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen erikoislääkäri Jorma Kiuttu , 37, väittelee Oulun yliopistossa perjantaina aiheenaan Perhekeskeisyys yleislääketieteessä. Vastaväittäjä on pääjohtaja, dosentti..
 6. Oulun yliopiston  Yleislääketieteen erityiskoulutus -sivuilta.YEK-vaiheeseen ja kaikkien erikoisalojen erikoislääkärikoulutukseen sisältyy vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelu. Terveyskeskuspalvelun aikana tulee käyttää lokikirjaa. Lokikirja on tarkoitettu sekä kouluttautuvan lääkärin että hänen ohjaajansa avuksi. Lokikirjan tarkoituksena on auttaa jatko-opiskelijaa asettamaan itselleen osaamistavoitteita terveyskeskusjaksolle ja seuraamaan niiden saavuttamista. Lokikirjan käyttö on edellytys terveyskeskusjakson hyväksymiselle opintosuoritukseksi.
 7. Suoritettu yleislääketieteen erityiskoulutus

II PERUSTERVEYDENHUOLLON LISÄKOULUTUS

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi erityiskoulutus. Synonyymisanakirja. erityiskoulutus. erityisopetus. Lisää synonyymejä Synonyymit.fi:ssä Erityiskoulutus Papers and Research , find free PDF download from the original PDF search engine. Diakonian erityiskoulutus Diakoniatyöntekijät (diakonit, diakonissat ja papit) kohtaavat..

Yleislääketieteen erityiskoulutus - FINLE

 1. Eksoten terveys- ja hyvinvointiasemia on yksitoista ja koulutusta on tarjolla useimmilla asemilla. Tervetuloa kokemaan hyvä koulutus itse!
 2. TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA
 3. Lääkärien ammatillinen jatkokoulutus - vinkkejä sääntöviidakkoon Info-iltapäivä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta ja erikoislääkärikoulutuksesta 9.9.2015 Lääketieteellinen tiedekunta / Anna-Liisa

Claudio Kytölä Faceboo

 1. isteri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa
 2. 2 2/10 YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEN (YEK) YLEISET MÄÄRÄYKSET KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA OPINTO-OIKEUS HALLINTOJÄRJESTELMÄ JA PÄÄTÖKSENTEKO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA RAKENNE... 4 Terveyskeskukselle ja sairaalalle asetetut kriteerit KÄYTÄNNÖN PALVELU Terveyskeskuspalvelu Sairaalapalvelu Muu palvelu: tutkimustyö, palvelu ulkomailla, opettajuus, varusmies- tai siviilipalvelu Arviointi ja lääkärin ohjaus Kurssimuotoinen koulutus PALVELUJA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ Palveluajat Keskeytyksien vaikutus MUUSSA KUIN ETA-VALTIOSSA SUORITETTU PERUSTUTKINTO... 9 Ennen vuotta 2012 lääketieteen opinnot toisessa EU- tai ETA-valtiossa aloittaneen oikeus harjoittaa lääkärin ammattia TODISTUKSEN HAKEMINEN... 10
 3. Yleislääketieteen päivystys- ja seurantaosasto toimii päivystyksen yhteydessä ja siellä hoidetaan terveyskeskusvuodeosaston keinoin lyhytaikaista 1-3 vrk:n seurantaa vaativia potilaita

Yleislääketieteen erityiskoulutus eli YE

 1. Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 9.10.2013 Maarit Mikkonen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon
 2. Sisällöltään yleislääketieteen erityiskoulutus vastaisi perusterveydenhuollon lisäkoulutusta. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehtäisiin merkintä Sosiaali- ja terveysalan lupa..
 3. Haemme yleislääketieteen kouluttajalääkäriä yleislääketieteen päivystykseen. Tehtävä on uusi ja räätälöitävissä hakijan toiveiden mukaisesti. Haemme osastonylilääkäriä, joka vastaa päivystyksen..
Anne Remes | Lääketieteellinen tiedekunta

Mehiläisen Yleislääketieteen Akatemiassa erikoistutaan yleislääketieteen erikoislääkäriksi työnteon lomassa. Koulutusohjelman aikana erikoistuva lääkäri on töissä Mehiläisen terveysasemalla.. Geriatri tai yleislääketieteen erikoislääkäri 29.04.2020 kello 11:00 Haemme vakituiseen virkasuhteeseen 3.8.2020 alkaen GERIATRIA TAI YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRIÄ.. TAMPEREEN YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS ABDOMINAALIRADIOLOGIA/RADIOLOGIA Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: dosentti Irina Rinta-Kiikka Tavoitteet Koulutusohjelman tavoitteena on laaja tietämys Henkilötiedot Sukunimi Etunimet Saapunut / 20 Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka Henkilötunnus UEF Opiskelijanumero Puhelin päivisin Sähköposti Laillistuspvm (Valvira) Opinto-oikeuden myöntämispäivä

1 Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUS (YEK) YLEISET MÄÄRÄYKSET Sisällöltään yleislääketieteen erityiskoulutus vastaa perusterveydenhuollon lisäkoulutusta.. Lisätietoa lääketieteellisten tiedekuntien sivuilt

Yleislääketieteen opetus, koulutus ja tutkimus Helsingin yliopistoss

 1. en on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan
 2. taympäristönä oli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten yleislääketieteen osastot Kokkolassa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata hoitajien..
 3. • Perustehtävä • Suunnitella ja kehittää PTL (uusi yleislääketieteen erityiskoulutus, 1.5.2011 alkaen) -vaiheen ja yleislääketieteeseen erikoistuvan lääkärin ohjausta koulutuksen aikana
 4. YLIOPISTOT MUUTOKSEN JOHTAJINA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN UUDISTUKSESSA -verkostomainen koordinoitu yhteistyö Erikoislääkärikoulutuksen Lääkärifoorumi 2018 24.5.2018 Presentation Name / Firstname Lastname
Professori Timo Sorsalle on myönnetty hammaslääketieteen

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä Yleislääketieteen erityiskoulutus. Sinut voidaan ottaa yleislääketieteen erityiskoulutukseen, jos olet suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai ulkomailla vastaavan koulutuksen.. Jatkotutkinnot ja koulutukset eivät kuulu yhteishakuun, niihin haetaan suoraan tutkinnon järjestävän yliopiston kautta. Yleislääketieteen erityiskoulutus. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa maissa kuin Suomessa.. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

1 ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTA PILOTTIALOILLA KEVÄT 2019 Valtakunnallinen ammatillisten jatkokoulutustoimikuntien verkosto joulukuu 2018 2 Haku Pilottialat ja aloituspaikkamäärät Ennen erikoishammaslääkärikoulutuksen aloittamista sinun pitää työskennellä päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Opettajaksi tai varhaiskasvatuksen ammattiin ulkomaisten opintojen perusteella 2.10.2019 Maisa Montonen, opetusneuvos Ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa opettajaksi Suomessa. Pitäisikö selvittää mahdollisuus

Yleislääketieteen erityiskoulutus on edellytys oikeudelle toimia yleislääkärinä sosiaaliturvajärjestelmän piirissä Euroopan Unionin muissa jäsenvaltioissa kuin Suomessa Yleislääketieteen erityiskoulutus. Sivun sisältö. Meillä yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) suorittaminen onnistuu hyvin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon jaksoja yhdistellen

Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) ja erikoislääkärikoulutukseen sisältyvä yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, HY Perusterveydenhuollon yksikkö, yleislääketieteen tiimi, HUS. Lukuja Yle, HY Yle, PTH-yksikkö, HUS Alueelliset koulutusylilääkärit.. ​Meillä yleislääketieteen erityiskoulutuksen (YEK) suorittaminen onnistuu hyvin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon jaksoja yhdistellen. YEK-vaiheen voi suorittaa erikoistumisen kanssa yhtä aikaa.

Lääkärinä voit erikoistua esimerkiksi yleislääketieteeseen, neurokirurgiaan, yleiskirurgiaan, lastentauteihin tai käsikirurgiaan. Erikoistumisaloja on useita kymmeniä. Erikoisalojen tutkintojen suorittaminen kestää 5, 6 tai 8 vuotta. Perusterveydenhuollon ja yleislääketieteen tulevaisuudet kietoutuvat vastustamattomasti yhteen, joten niitä on järkevää Yleislääketieteen kiinnostavuuden on sanottu piilevän työn monipuolisuudessa

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS YLEISET MÄÄRÄYKSET 2/23 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 4 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN... Päivi Hirsso: Pelastaako yleislääketieteen erikoislääkärijoukko SoTe:n? Vastikään julkaistussa laajassa tutkimuksessa todettiin perusterveydenhuollon lääkärimäärän tiheyden olevan yhteydessä..

Antipsykoottien vaikutukset unettomuudessa

Etsimme terveyskeskuslääkärin virkaan Kurun terveysasemalle yleislääketieteen erikoislääkäriä tai erikoistuvaa lääkäriä. Viran kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys TEKIJÄ: TEOKSEN NIMI: Kuudennet yleislääketieteen päivät 14.-15.10.1993 Tampereella : lyhennelmät. Sidostyyppi: Vihko Teoksen kuntoluokitus: K4- (erinomainen -) Kustantaja: Suomen.. Hakemuslomake (pdf) (word) Opinto-oikeus kirjataan opiskelijarekisteriin hakemuksen perusteella. Todistushakemus (pdf) (word) lähetetään, kun kaikki palvelut (2 vuotta) ja teoreettinen koulutus on suoritettu.

- Yleislääketieteen osaston ilmapiiriä ja olosuhteita on kritisoitu viime päivinä, Soiten toimitusjohtaja Minna Kannus on Soiten jäsenkunta. Kannuksen yleislääketieteen osastolla on 24 vuodepaikkaa Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) on EU-direktiivin mukainen koulutus, joka on edellytys yleislääkärinä työskentelylle EU/ETA-alueella. YEK tarjoaa myös mahdollisuuden jatkaa.. Yleislääketieteen erityiskoulutus. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusteella ei saa erillistä laillistusta, mutta tieto yleislääketieteen erityiskoulutuksesta merkitään Terhikki-rekisteriin

Löydä hoitajan ja kehitysvammaisten nainen oppiminen tietokoneella, erityiskoulutus HD-arkistokuvaa ja miljoonia muita Shutterstockin kokoelman rojaltivapaita valokuvia, kuvituksia ja vektoreita Yliopiston jatkotutkintoja ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä ammatilliset jatkokoulutukset, esimerkiksi erikoislääkärin koulutus. Yleisi tietoja Varoitus: erityiskoulutus ennen kytt on vlttmtn Lue tm tiedote huolellisesti ja silyt kaikki ohjeet ja tiedot, joista ky ilmi tuotteen/tuotteiden oikea kytt sek kytttarkoitus B3 Yleislääketieteen osasto ja intervallihoito. Kolpintie 7 Pl 111, 68601 Pietarsaari Sisäänkäynti B, 3. kerros. Sairaanhoitaja. B3 Yleislääketieteen osasto ja intervallihoito Toimii myös potilaspuhelimena

Oulun yliopiston oikeuslääketieteen toimintoja THL:äänLeena Ylikontiola, LL, EHL, HLT | Lääketieteellinen tiedekunta

Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vastaa yleislääketieteen erityis- ja erikoislääkärikoulutuksesta, jotka ovat yliopistojen ammatillista jatkokoulutusta. Virhe: 1(4) Henkilötiedot Sukunimi Etunimet Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Henkilötunnus Puhelin päivisin Sähköposti UEF-opiskelijanumero LL-tutkintopvä Laillistuspvä Opinto-oikeuspvä Koulutusohjelma 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 3 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 3 2. OPINTO-OIKEUDEN

 • Miten häkätä growtopiassa.
 • Ikaalisten matkatoimisto kroatia.
 • Syöttötuoli huutonet.
 • Kiilopään remontti.
 • Beast in black blind and frozen wiki.
 • Clostridium difficile.
 • Tuulensuojalevy sisäpuolelle.
 • Tls vs ssl.
 • Paviljonki ikea.
 • Oulun yliopisto tentti.
 • Lineaarinen interpolointi kaava.
 • Exit through the gift shop.
 • Ecocert certification.
 • Elintarvikeviranomainen.
 • Niveljalkaisten elintavat.
 • Luuranko englanniksi.
 • Itunes musiikin ostaminen.
 • Ville meskanen sopimus.
 • Nelostie moottoritie.
 • Ylistaron kirkko piirustukset.
 • Free range munat.
 • Malmö no go zone.
 • Virransilta iisalmi.
 • Ko phayam.
 • Kerava päivähoitomaksu.
 • Fitmaxx friedberg.
 • Mikä on ilmastodiagrammi.
 • Blue yeti whiteout microphone.
 • Suolakääre turvotus.
 • Cadillac escalade helsinki.
 • Bratz muotikeijut.
 • Sensitiivisyys tarkoittaa.
 • Polaris ranger ovet.
 • Miesten nahkakäsineet.
 • Das boot trailer.
 • Eberspächer d5wsc kytkentäkaavio.
 • Talenom laskutus.
 • Franke finland yhteystiedot.
 • Keltainen luomiväri.
 • Pitkä matematiikka yo 2018.
 • Billy russo face.