Home

Vaatetusompelija

Vaatetusompelija Oona - Sed

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta eläimet. valokuvaus. vaatetusompelija. turku. suomi Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2009 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija Vaatetuksen koulutusohjelma TOTEUTUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 2 2 14 - vuorovaikutus ja yhteistyö - ammattietiikka. 14 Näyttöajankohta: 1-3 lukuvuoden aikana Näyttöympäristö: Oppilaitos ja/tai työssäoppimispaikka Muu arviointi: Oppimistehtävät, projektit, aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsearviointi Arvioijat: Arvioijina toimivat tutkinnon osaa opettaneet opettajat. Ammattiosaamisen näytön arvioijina toimivat työssäoppimissuunnitelmassa nimetyt henkilöt, ammatillisten aineiden opettajat ja työpaikkaohjaajat yhdessä tai erikseen tai oppilaitosnäytössä ammatillisten aineiden opettajat. AMMATILLINEN PROJEKTITYÖ 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella mallistoa tai projektityötä ottaa huomioon projektina tai tilaustyönä tehtävän työn vaatimukset ja hinnan muodostumisen suunnitella työtapoja ja valmistuksen kulkua kaavoittaa ja valmistaa mallikappaleen sekä muokata sitä tuotantokelpoiseksi kaavoittaa erilaisia vaatteita ja tuotteita sekä tietää sarjonnan periaatteet laskea materiaalitarpeen tuotannolliseen työhön laatia tarvittaessa sarjaleikkuusuunnitelman järjestää projektin tuotteiden leikkuun tai ladostaa ja leikata tuotteita sarjaleikkuuna valmistaa tuotteita pienissä sarjoissa työskennellä työryhmän jäsenenä viimeistellä tuotteet ja toimittaa ne asiakkaalle myydä ja markkinoida sekä hinnoitella tuotteet hyödyntää projektissa alan tietoteknisiä sovelluksia työskennellä ryhmän jäsenenä ja hallita vuorovaikutustaitoja työskennellä turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen alansa työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita ehkäistä onnettomuuksia sekä toimia oikein onnettomuus-, vaara- ja uhkatilanteissa edistää työyhteisön työhyvinvointia toimia yrityksen tai organisaation laatutavoitteet huomioon ottaen edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta arvioida omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ammattialansa yrittäjänä arvioida mahdollisuuksia tuotteistaa osaamistaan arvioida alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa. Luento, tekemällä oppiminen itsenäisesti sekä ryhmässä, keskustelut, havannoiminen, arviointikeskustelut, oppimispäiväkirja, työssäoppiminen Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla opintokokonaisuuden keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Projektiosaaminen kertoo asiakkaalle ohjattuna projektin päätavoitteen Projektin tuotesuunnittelu noudattaa suunniteltua projektisuunnitelmaa suunnittelee ja tuottaa ohjatusti tuotekuvia projektiin valitsee ohjattuna materiaalivaihtoehtoja ja työtapoja projektin tuotteille erottaa laadukkaan ja heikkolaatuisen tuotteen toisistaan Hyvä H2 selvittää ohjatusti asiakkaan kanssa projektin tavoitteen osallistuu projektin suunnitteluun työryhmän jäsenenä suunnittelee ja tuottaa erilaisia piirroksia ja mallistoluonnoksia esittää materiaalivaihtoehtoja ja työtapoja projektin tuotteille erottaa laadukkaan ja heikkolaatuisen tuotteen toisistaan ja osaa selvittää mistä erot johtu- Kiitettävä K3 keskustelee itsenäisesti asiakkaan kanssa ja löytää suunnittelutyölle lähtökohdat ja tavoitteet suunnittelee aktiivisena työryhmän jäsenenä tarkoituksenmukaisen tuotantotavan projektille riippuen tehtävän laajuudesta esittää visuaalisesti ymmärrettäviä ja myyviä piirroksia ja mallistoluonnoksia, joissa toteutuu projektin tavoitteet suunnittelee, vertailee ja esittää erilaisia vaihtoehtoja tuotteen materiaaleista ja työtavoista suunnittelee erilaisia yksityiskohta- ja valmistusratkaisuja ja perustelee valintoja sekä ottaa

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset Ai´ M Design on helsinkiläisen vaatetusompelija-modistin ja käsityönopettajaopiskelijan sivutoiminen yritys sekä tuotepäiväkirja. Sivuilta löydät aikojen saatossa sekä itselle että asiakkaille valmistetut..

Modisti & Vaatetusompelija - YouTub

Vaatetusompelija - Duunitor

Aika fail vaatetusompelija kun ei osaa arvioida kuinka kauan ompeluun menee. Toisaalta, työaika on pitänyt myös nipistää sieltä täältä, koska 11 tunnin työpäivän jälkeen ei oikein huvita alkaa.. 19 Peruskaavan laskelmat Kuosittelu Sarjonta ottaa asiakkaalta työssä tarvittavat mitat tekee mittalaskelmat mittataulukon mittojen mukaan, tarkistuttaa laskelmat ohjaajalla tuntee mitoitusjärjestelmää hyödyntää saamaansa kuositteluohjetta ohjattuna käyttää sarjontataulukoita ohjattuna 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu hankkii tietoa kaavoittamisesta ohjattuna tarvitsee ohjausta useimmissa kuosittelutehtävissä arvioi kaavoituksensa onnistumista yhdessä ohjaajan kanssa ottaa asiakkaalta tarvittavat mitat ja analysoi asiakkaan vartaloa ja ottaa sen perusteella tarvittaessa tarkistusmittoja tekee mittalaskelmat ohjeen mukaan ottaen asiakkaan vartaloa huomioon tuntee mitoitusjärjestelmää ja osaa määrittää asiakkaan vartalotyypin käyttää hyödykseen saamiaan kuositteluohjeita käyttää sarjontataulukoita sarjonnassa hankkii tietoa kaavoittamisesta saamansa ohjeen mukaan kuosittelee itsenäisesti ohjeen mukaan varmistaen eri vaiheita ohjaajalta arvioi kaavoituksensa onnistumista sekä hakee palautetta ja toimii palautteen mukaisesti seuraavassa kaavoitustehtävässä 19 tekee asiakkaasta vartaloanalyysin ja ottaa sen perusteella tarvittavat mitat ja tarkistusmitat huolellisesti tekee mittalaskelmat peruskaavan piirtämistä varten ottaen asiakkaan vartalonmuodot ja mittasuhteet huomioon tuntee mitoitusjärjestelmää ja käyttää erilaisia mittataulukoita asiakkaan vartalotyypin mukaisesti etsii ja hyödyntää erilaista kaavoitusmateriaalia käyttää sarjontataulukoita sarjonnassa ja tietää miten taulukon arvot saadaan hankkii tietoa kaavoituksesta oma-aloitteisesti kuosittelee itsenäisesti soveltaen saamaansa ja hankkimaansa ohjeistusta arvioi kaavoitusprosessiaan ja kehittää toimintaansa omien havaintojensa ja saamansa palautteen pohjalta Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa piirtämällä peruskaavoja tekemiensä laskelmien pohjalta ja kuosittelemalla niiden pohjalta vaatteita. Hän sovittaa vaatetta ja sen pohjalta tekee tarvittavat kaavamuutokset kuositteluun. Hän valmistaa mallikappaleen tarkistaakseen kuosittelun onnistumisen ja sarjoo tarvittaessa kaavan eri kokoon. Näyttösuunnitelma Piirtää peruskaavan ja sarjoo sen eri kokoon Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta - kaavoituksen prosessi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - peruskaavan piirtäminen - kuosittelu työn perustana olevan tiedon hallinta - peruskaavan laskelmat - kuosittelu elinikäisen oppimisen avaintaidot - oppiminen ja ongelmanratkaisu. Näyttöajankohta: 1-3 lukuvuoden aikana Näyttöympäristö: Oppilaitos ja/tai työssäoppimispaikka Muu arviointi: Oppimistehtävät, projektit, aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsearviointi. Arvioijat: Arvioijina toimivat tutkinnon osaa opettaneet opettajat. Ammattiosaamisen näytön arvioijina toimivat työssäoppimissuunnitelmassa nimetyt henkilöt, ammatillisten aineiden opettajat ja työpaikkaohjaajat yhdessä tai erikseen tai oppilaitosnäytössä ammatillisten aineiden opettajat. MUOTOILU JA VALMISTUS 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa ottaa työskentelyssään huomioon muotoilemalla tehtävän tuotteen valmistusprosessin tehdä muotoilukokeiluja eri materiaaleista ja tuntea materiaalien muotoutuvuusominaisuuksia hyödyntää muotoprässäyksen ja höyryn vaikutuksia tuotteen lopullisen muodon hakemisessa T UTKINTOTODISTUKS EN LIITE T UTKINNON NIMI (FI) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 120 ov, vaatetuksen koulutusohjelma/osaamisala, vaatetusompelija. Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto 2014 Kelloalan osaamisala, kelloseppä Mikromekaniikan osaamisala, mikromekaanikko Määräys 48/011/2014 (sisältää määräyksen Опубликовано: 2018-02-21 Продолжительность: 03:34 Juulia on valmistunut vaatetusompelijaksi amiksesta ja työskentelee nyt hääpukusuunnittelijana New Yorkissa

Tulossa: torimyyntiä, ilmoitetaan myöhemmin. Tanja Nurminen vaatetusompelija vaatetusompelija. Ei tuloksia 16 Työtapojen tulkinta Viimeistely ja toimitus asiakkaalle Markkinointi ja hinnoittelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tietotekniikan hyödyntäminen valmistaa tuotteen tai tuotteen osan ohjattuna tulkitsee perustyötapoja työohjeista ja/tai tuotteesta ja osaa ohjattuna valmistaa niiden pohjalta tuotteen tai yksityiskohdan viimeistelee ja pakkaa tuotteita, tarvitsee uusissa tilanteissa ohjausta osallistuu ohjattuna tuotteiden toimitukseen asiakkaalle työryhmän jäsenenä osallistuu tuotteiden markkinointiin työryhmän jäsenenä hinnoittelee tuotetta ohjatusti selvittää ohjattuna tietotekniikan ja teknologian kehityksen vaikutuksia omaan alaansa valmistaa tuotteen tai tuotteen osan riittävällä laatutasolla valmistaa tuotteen työohjeiden tai mallikappaleen mukaan viimeistelee ja pakkaa tuotteet tarkoituksenmukaisesti kuljetusta varten osallistuu tuotteiden toimitukseen asiakkaalle työryhmän jäsenenä markkinoi ja myy tuotteita suunnitelman mukaisesti hinnoittelee tuotteet huomioiden materiaalikustannukset ja työkustannuksia selvittää ja ymmärtää tietotekniikan ja teknologian kehityksen vaikutukset omaan alaansa käyttää internetiä tiedon haussa käyttää internetiä tiedon haussa ja on lähdekriittinen käyttää käytettävissä olevaa tietotekniikkaa ja alan sovellusohjelmia, tarvitsee usein ohjausta käyttää käytettävissä olevaa tietotekniikkaa ja alan sovellusohjelmia Tuotteen hinnoittelu hinnoittelee tuotteen ohjattuna hinnoittelee työtään ja tuotteen ohjeen mukaan Työssä ja työyhteisössä toimiminen Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi selvittää ohjattuna työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavat toimia selvittää ohjattuna työtään koskevat laatuvaatimukset arvioi ohjattuna kestävän kehityksen mukaisia ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee ohjattuna oman työpanoksensa osuuden tuotteen tai palvelun kustannuksista käyttää työssään ohjattuna tuloksellisen toiminnan tietopohjaa hakee tietoa yrittäjyydestä selvittää työtään koskevat työyhteisön säännöt ja tavat toimia selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset arvioi kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia ratkaisuja ja ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee ohjattuna oman työpanoksensa osuuden tuotteen tai palvelun kustannuksista käyttää työssään tuloksellisen toiminnan tietopohjaa hakee tietoa yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä 16 valmistaa tuotteen tai tuotteen osan laadukkaasti laatukriteerit täyttäen valmistaa joutuisasti tuotteen työohjeiden tai mallikappaleen mukaan viimeistelee tuotteet laadukkaasti ja pakka tuotteet niin, etteivät ne vaurioidu kuljetuksessa huolehtii että tuotteet toimitetaan asiakkaalle sovitulla tavalla sovitun aikataulun mukaisesti suunnittelee markkinointia itsenäisesti ja ideoi tuotteille mahdollisia myyntikanavia tekee kustannusvaihtoehtoja materiaalien ja erilaisten yksityiskohta- ja valmistusratkaisujen mukaan sekä perustelee hinnoittelunsa selvittää ja ymmärtää tietotekniikan ja teknologian kehityksen vaikutukset omaan alaansa ja osaa soveltaa uutta tekniikkaa työhönsä hyödyntää internetiä tiedon hankinnassa lähdekriittisesti sekä soveltaa tietoa projektissaan käyttää käytettävissä olevaa tietotekniikkaa ja alan sovelluksia tarkoituksenmukaisesti projektin eri vaiheissa hinnoittelee työtään ja tuotteen, perustelee hinnoittelun muille sekä antaa asiakkaalle hintaarvion selvittää työyhteisön säännöt ja tavat toimia selvittää työtään koskevat laatuvaatimukset ja asettaa neuvottelemalla työyhteisön kanssa työlleen laatutavoitteita ja toimii niiden mukaisesti arvioi kestävän kehityksen mukaisia sosiaalisia ja taloudellisia ratkaisuja ja ympäristöratkaisuja yrityksen tai organisaation kilpailutekijänä laskee tuotteen tai palvelun kustannukset ja oman työpanoksensa osuuden niistä soveltaa työssään ja työyhteisössään tuloksellisen toiminnan tietopohjaa hakee tietoa yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä ja tiedostaa mahdollisuutensa itsenäisenä yrittäjänä Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi selvittää ohjattuna yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita, hakee yhteistyössä tietoa tuotteiden tai palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, yrityksen tai organisaation osaamisen perusteella selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita, hakee itsenäisesti tietoa tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarpeesta esimerkiksi toimintaympäristön muutosten, asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, yrityksen tai organisaation osaamisen perusteella Ammattialan yritystoiminnan ar- selvittää ohjattuna ammattialan- selvittää ammattialansa yleisen selvittää ammattialansa yleisen2 Sisältö TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON, VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON, VAATETUSOMPELIJAN, TAVOITTEET JA ARVOPERUSTA... 4 Tavoitteet... 4 Arvoperusta... 4 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT... 5 Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen 10 ov... 5 Ompelun perusosaaminen 10 ov... 7 Vaateompelu ja asiakaspalvelu 30 ov... 9 Ammatillinen projektityö 10 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT Kaavoitus ja sarjonta 10 ov Muotoilu ja valmistus 10 ov Myyntipalvelu 10 ov AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 ov PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Äidinkieli, suomi 4 ov Äidinkieli, suomi toisena kielenä Toinen kotimainen kieli ruotsi, 1 ov Vieras kieli Englanti, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov TERVEYSTIETO, 1 OV Taide ja kulttuuri, 1 ov VALINNAISET TUTKINNON OSAT Ympäristötieto, 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 4 ov Etiikka, 4 ov Kulttuurien tuntemus, 4 ov Psykologia, 4 ov Yritystoiminta, 4 ov Äidinkieli 5, kirjallisten tehtävien ohjaus 1 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi 2, 1 ov Vieras kieli, englanti 3, 1 ov Terveystieto 2, 1 ov Liikunta, 1-4 ov Taide ja kulttuuri 2, 1 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 ov AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA KAAVIO TUTKINNON MUODOSTUMINEN Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija: Annunen Josefiina, Elmunen Maria, Hietala Riikka, Holappa Raisa-Maria, Jussila Hanna, Kangas Katri, Keskikastari Laura, Lumijärvi Inka, Marin..

Mission to Vaatetusompelija by jenny saarimaa on Prez

4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa Opinnoissa voi suuntautua tekstiilitekniikkaan, jolloin tutkintonimike on tekstiilinvalmistaja. Vaatetukseen suuntautuen tutkintonimike on modisti, sisustusompelija, vaatetusompelija tai vaatturi Kierrätysmateriaalit ovat olleet lähellä vaatetusompelija Jonna Heikkisen sydäntä aina. Vihree kala -vaatemerkkinsä puitteissa hän on keskittynyt vanhojen farkkujen uusiokäyttöön, ja myös kaikki.. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset Ohje Musiikkialanperustutkinto, muusikko(120ov) Ammattiosaamisen näyttöjen ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit opetussuunnitelman 2010 mukaan Joensuun konservatorio 1 1 Ammattiosaamisen näytöt

Video: Ammattiosaaja - vaatetusompelija

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään Työssäoppiminen KESÄTYÖ Yhteiset aineet Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Ammatilliset aineet Vaateompelun- ja asiakaspalvelun tehtävissä.. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Vaatetusompelija, pk Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon, vaa-tetuksen koulutusohjelman suorittanut vaate-tusompelija osaa • suunnitella, kaavoittaa, sovittaa ja valmi Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO VAATETUKSEN KOULUTUSOHJELMA VAATETUSOMPELIJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Hakijan opas lukuvuodelle 2015–2016

OSAO Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija. Oulun seudun ammattiopisto. (Huhtikuu 2020) VALMISTUIN!! Vaatetusonpelijaksi siis. Harmi vain ettei tällä alalla hirveesti niitä töistä ole:/ Siksi ajattelin vielä jatkaa opiskelua. Ja työttämänä mtietenkin nyt oon.. 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Blogia päivittää 32-vuotias viiden lapsen kotiäiti, ammatiltani olen vaatetusompelija ja kuva-artesaani ja b aiheet pyörivätkin paljon lasten juttujen ja arjenpyörityksen lisäksi sisustus.. Vihdoin valmistuminen koitti ja nyt mä olen uunituore vaatetusompelija. Kesäkuun missiona on laittaa ompelimo pyörimään, tehdä pakolliset paperihommat ja saada työhuone siihen uskoon että tilauksia.. TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 4. Ammatilliset ammatillisessa, 90 ov KOULUTUSOHJELMAT 4.2 VAATETUSALAN KOULUTUSOHJELMA VAATETUSOMPELIJA 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Tekstiili-

Vaatetusompelija

Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin 7. 7 Tamk / Taokk Kehittämistyö Yhdistelmätutkinto koostuu kahdesta perustutkinnosta: tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnosta (vaatetusompelija) sekä kaupallisen alan perustutkinnosta (merkonomi) Vaatetusompelija ja valmistuva muoti -ja vaatetussuunnittelija. Terveiset: Odotan erittäin innolla millaisia pukuja ja esityksiä olette saaneet aikaan. Urheasti vain kisaamaan ja älkää pelätkö meitä..

Vaatetusompelija p

 1. Eilen oli valmistujaisjuhlat ja nyt olen sitten vaatetusompelija. Tutkintotilaisuus pidettiin pari viikkoa sitten ja sekin meni hyvin. Tutkintotodistuksen saan vasta tammi-helmikuussa..
 2. Vaatetusompelija on vaatetusalan ammattilainen, joka hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden suunnittelu- ja valmistusprosessin erilaisille ku
 3. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja työelämälle. Opintoja voi tehdä myös oppisopimuksella. Koulutuksia löytyy perus-, ammatti- ja..
 4. ua pyydettiin muokkaamaan Hämeen naisten kansallispukua isommaksi. Ompelutekniikat ja käsinompelu ylipäätään oli ihan hakusessa..
 5. Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2014 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, Vaatetuksen koulutusohjelma Vaatetusompelija Hyväksytty 43, 26.6.2014 Hellevi Lassila apulaisjohtaja Sisällys Koulutuskeskus
 6. en itsenäisesti sekä ryhmässä, keskustelut, havannoi
 7. Vaatetusompelija

Vaatetusompelija, muotoilija (amk). Toimialat: Vaatetusala. Työkokemus: 3-5 vuotta 7 - oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen - työn kokonaisuuden hallinta - taloudellinen ja laadukas toiminta - terveellisen ja turvallisen työympäristön suunnittelu ja ylläpitäminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta - työsuunnitelmien/työohjeiden tulkitseminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. 7 Näyttöajankohta: 1-3 lukuvuoden aikana Näyttöympäristö: Oppilaitos ja/tai työssäoppimispaikka Muu arviointi: Oppimistehtävät, projektit, aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsearviointi Arvioijat: Arvioijina toimivat tutkinnon osaa opettaneet opettajat. Ammattiosaamisen näytön arvioijina toimivat työssäoppimissuunnitelmassa nimetyt henkilöt, ammatillisten aineiden opettajat ja työpaikkaohjaajat yhdessä tai erikseen tai oppilaitosnäytössä ammatillisten aineiden opettajat. OMPELUN PERUSOSAAMINEN 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa ottaa huomioon vaatetuksen työprosessin eri vaiheet arvioida työkokonaisuuden toteutumista tuottaa tuotekuvan laatia työsuunnitelmia ottaa asiakkaalta perusmitat tehdä kaavamerkinnät ja hallitsee kaavasanastoa tehdä kaavamuutoksia valmiiseen kaavaan tehdä leikkuukaavoja tehdä yksittäisleikkuun valita materiaaleja, lankoja ja lisätarvikkeita valmistaa yksinkertaisia tuotteita suunnitella työtään ottaa vastuuta työnsä etenemisestä valmistaa tuotteen laatutavoitteet huomioon ottaen tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä toimia työyhteisön jäsenenä ottaa huomioon työympäristön työturvallisuusjärjestelmät. Luento, tekemällä oppiminen itsenäisesti sekä ryhmässä, keskustelut, havannoiminen, arviointikeskustelut, oppimispäiväkirja, työssäoppiminen Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla opintokokonaisuuden keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta Vaatetuksen työprosessin hallinta Työn itsearviointi Työsuunnitelmien laatiminen ARVIOINTIKRITEERIT Tyydyttävä T1 suunnittelee työtään, mutta tarvitsee ohjausta kokonaisuuksien hallinnassa Hyvä H2 suunnittelee työnsä ja etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen arvioi oman työnsä onnistumista arvioi työn kuluessa työnsä ja työskentelynsä onnistumista valitsee ohjeista tai kirjoista työtään vastaavia perustyötapojen rakennekuvia, mutta tarvitsee ohjausta valinnoissaan suunnittelee yksinkertaisten tuotteiden työjärjestyksiä tai valitsee sopivan työjärjestyksen tulkitsee ja piirtää toteutuskelpoisia tuotteiden rakennekuvia laatii tavallisimpien tuotteiden työjärjestyksiä mallin tai mallivaatteen mukaan Kiitettävä K3 suunnittelee itsenäisesti työtään ja etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen sekä kehittää työskentelytapojaan arvioi työn kuluessa työskentelyään sekä lopputuloksen onnistumista ja perustelee arviointiaan suunnittelee tuotteiden rakenteita ja piirtää niiden rakennekuvia suunnittelee ja laatii itsenäisesti tuotteiden työjärjestyksiä ottaen rakennekuvat huomioon tai Tekstiili- ja vaatetusalan vaatetusompelija (tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija) hallitsee vaatteiden suunnittelu- ja valmistusprosessin. Hänellä on valmiudet toimia kaavoituksen.. oi kiitos :> tämä tuleva vaatetusompelija tykkää kommentistasi erittäin pajon :----D vaatetusompelija merkonomi, koneenasentaja sähköasentaja. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 31 vuotta

Vaatetusompelija hallitsee vaatteiden suunnittelu- ja valmistusprosessin sekä teollisessa että ateljeetyyp-pisessä tuotannossa. Vaatetusompelija voi toimia yri-tyksissä kaavoituksen, valmistuksen.. Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden Vaatetusompelija hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden suunnittelu- ja. valmistusprosessin. Hänellä on valmiudet toimia yrityksissä kaavoituksen, valmistuksen

Vaatetusompelija on sit virallinen nimike täs koulutukses :). en tiedä vastaako samaa minkä sinäkin käynyt, kun noi nimikkeet on hiukan muuttuneet (taas kerran). Eli tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Ylläoleva kuva on OSAO:n nettiartikkelista joka käsitteli Vaatetusompelija - linjaa. Koko jutun voi lukea TÄÄLTÄ. Ajauduin haastatteluun koulun opettajien kautta jotka intoilivat siitä että koulussa on..

5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, TEKSTIILI- JA VAATETUSALA... 9 2.1 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon tavoitteet... 10 2.1.1 Vaatetuksen koulutusohjelma... 11 2.2 Tekstiili- ja vaatetusalaan perustutkinnon Suunnitteluassistentti. Tekstiili- ja muotiala. Vaatetusompelija Vaatturi Modisti Sisustusompelija. Tieto-ja tietoliikennetekniikka. Elektroniikkasentaja ICT-asentaja LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset 4.1.1. HIUSTEN LEIKKAAMINEN JA PARTAKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn suunnittelu suunnittelee hiusten ja hiuspohjan hoitokäsittelyn 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Tarjoilija - Hyria koulutus

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 2014

OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Artesaani Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän Merkonomi-vaatetusompelija-yhdistelmä antaa valmiudet yrittäjäksi. - Ennen Stadin aikuisopistossa aloittamista opiskelin Omniassa liiketaloutta ja valmistuin sieltä merkonomiksi

Vaatetusompelija palkka - Vaatekauppa - Palkkavertail

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 30.4.2010 SISÄLLYS

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Olen Iina Tuomela, Pikisaaresta v. 2019 valmistunut vaatetusompelija. Uppoudun mielellään vaatteiden korjaamisen ja valmistuksen tekniikkaan, minkä lisäksi tyyli ja pukeutuminen kiehtovat.. TE-keskus pyytää Jarmolta selvitystä osallisuudesta mystisten yritysten toimintaan ja kirjailija Jukka-Pekka Vuorikoski julistaa Karhupuistossa tähtien rauhan - Tuore vaatetusompelija taas pohtii voiko..

Sarinka/vaatetusompelija Sari Huhtala, Tampere, Tiiliruukinkatu 1

 1. kiinnostauntkaan ja heitin valmistuttuani KAIKKI..
 2. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista
 3. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija: Al-Rubaye Abbas, Jaakola Pilvi, Koskela Ainomaija, Tapperi Meri, Toppila Jenni
 4. Vaatetusompelija. Ahtikallio Titta, Jyväskylä, Alanen Veera, Jyväskylä, Asiala Anni, Jyväskylä, Hartikka Mari, Jyväskylä, Hiekkataipale Anniina, Jyväskylä, Hokkanen Nea, Laukaa, Lappalainen Reetta..
 5. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta
www

Finto: KOKO: vaatetusompelija (vaatetusalan perustutkinto

25-vuotias muotoilun amk-opiskelija, vaatetusompelija ja levoton sielu jonka päivät täyttävät opiskelu, ompelu sekä muutto ulkomaille miehen perässä 8 Taloudellinen ja laadukas toiminta Terveellisen ja turvallisen työympäristön suunnittelu ja ylläpitäminen 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tuotteen kuvaaminen Mitanotto Kaavoitus Materiaalien valinta Työmenetelmän valinta Leikkuu Valmistaminen ohjeista tai kirjoista, tarvitsee ohjausta uusien työjärjestysten laatimisessa saavuttaa ohjattuna asetetut laatutavoitteet ottaa oman työnsä suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohtia sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta tutuissa tilanteissa huolehtii omasta työpisteestään ja sen siisteydestä piirtää tai tuottaa ohjattuna ymmärrettävät mallinmukaiset kuvat tuotteesta ja sen osista ottaa ohjattuna asiakkaan perusmitat käyttää oikean kokoista valmiskaavaa, tarvitsee ajoittain ohjausta oikean koon valinnassa käyttää kaavoitus- ja mittavälineitä sekä tekee mittauksia riittävällä tarkkuudella, tarvitsee ajoittain ohjausta mittatarkkuuden varmistamisessa tekee yksinkertaisia mittamuutoksia valmiskaavaan, tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa lisää saumanvarat kaavaan ja piirtää kaavoihin tarvittavia kaavamerkintöjä valitsee ohjattuna tuotteeseen sopivat materiaalit valitsee tuotteeseen langat ja lisätarvikkeet saamiensa ohjeiden mukaisesti valitsee tuotteen tai yksityiskohdan valmistukseen oppimansa helpon perustyötavan, tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa tekee ohjattuna yksinkertaisten tuotteiden leikkuusuunnitelmia leikkaa ja merkitsee kappaleet valmistusta varten, tarvitsee ohjausta uusissa tilanteissa siistii leikkuuympäristön leikkuun jälkeen valmistaa tuotteet ja yksityiskohdat oppimillaan helpoilla perustyötavoilla ompelee tehtävän mukaisia tuotteita oikeilla työotteilla, tarvitsee ohjausta uusissa työteh- toimii asetettujen laatutavoitteet huomioon ottaen ottaa oman työnsä suunnittelussa huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä ylläpitää työympäristön turvallisuutta ja ergonomisuutta huolehtii työympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä piirtää tai tuottaa mallinmukaiset kuvat tuotteesta ja sen osista ottaa asiakkaalta perusmitat tarkasti valitsee oikean kokoisen valmiskaavan perusmittojen mukaan mittaa kaavoituksessa tarvittavat mitat luotettavalla tarkkuudella tekee yksinkertaisia mitta- ja kuosittelumuutoksia valmiskaavaan ja tarkistaa ommeltavien saumojen pituudet lisää kaavaan työtapasuunnitelman mukaiset saumanvarat ja tarvittavat kaavamerkinnät valitsee tuotteeseen sopivat materiaalit käyttötarkoituksen mukaan valitsee tuotteeseen langat ja lisätarvikkeet mallin mukaan valitsee tuotteen valmistukseen tarkoituksenmukaiset työtavat tekee leikkuusuunnitelmia yleisimmille materiaaleille ottaen kaavamerkinnät ja langansuunnat huomioon leikkaa ja merkitsee kappaleet valmistusta varten omatoimisesti huolehtii leikkuuympäristön siisteydestä ja työturvallisuudesta valmistaa tuotteet ja yksityiskohdat tarkoituksenmukaisilla perustyötavoilla ompelee tehtävän mukaisia tuotteita annetussa aikataulussa ja oikeilla työotteilla, tuotteen 8 päättelee työjärjestyksen mallista toimii asetettujen laatutavoitteet huomioon ottaen ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteet huomioon ottaen ottaa oman työnsä suunnittelussa itsenäisesti huomioon turvallisuus- ja terveysnäkökohdat sekä osaa soveltaa oppimaansa yllättävissäkin tilanteissa huolehtii aktiivisesti työympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä piirtää tai tuottaa mittasuhteiltaan ja muodoiltaan sekä yksityiskohdiltaan sopusuhtaisia tuotekuvia sekä käyttää vaihtelevia työvälineitä ja menetelmiä ottaa asiakkaalta perusmitat tarkasti, johdonmukaisesti ja joutuisasti valitsee oikean kaavakoon mitanoton perusteella ja tarkistaa valmiskaavat sekä tekee yksinkertaiset kaavamuutokset mittaa kaavoituksessa tarvittavat mitat ja mittaukset itsenäisesti ja täsmällisesti tekee itsenäisesti yksinkertaisia kuosittelumuutoksia kaavaan ja tarkistaa kaavanosien muodot ja yhteensopivuuden tekee täsmälliset leikkuukaavat ja käyttää työtapojen mukaisia saumanvaroja sekä kaavamerkintöjä valitsee tuotteeseen tarkoituksenmukaiset materiaalit mallin ja käyttötarkoituksen mukaan sekä osaa perustella valintansa valitsee tuotteeseen tarkoituksenmukaiset langat ja lisätarvikkeet ja osaa perustella valintansa valitsee tuotteiden valmistukseen tarkoituksenmukaiset työtavat itsenäisesti ja osaa perustella valintansa tekee itsenäisesti taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia leikkuusuunnitelmia erilaisille materiaaleille ottaen kaavamerkinnät ja langansuunnat huomioon leikkaa ja merkitsee kappaleet valmistusta varten täsmällisesti laatutavoitteiden mukaan toimii leikkuutilanteessa työturvallisesti ja huolehtii leikkuuympäristön siisteydestä ja jätteiden lajittelusta valmistaa tuotteet ja yksityiskohdat tarkoituksenmukaisin monipuolisin työtavoin ompelee tehtävän mukaisia tuotteita johdonmukaisesti, joutuisasti ja oikeilla työotteilla,

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Vaatetuksen koulutusohjelma VAATETUSOMPELIJA

METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3 Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Näperryksiä & Väkerryksiä

17 viointi sa tyypillisiä yhteistyökumppaneita 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tiedostaa ongelman ja ratkaisee sen ohjausta saatuaan yritystoiminnan rakenteen sekä tyypillisiä yhteistyökumppaneita soveltaa aikaisemmin oppimiaan asioita ongelman ratkaisussa tai uusissa tilanteissa jonkin verran ohjausta saaden hakee pyydettäessä tietoa eri lähteistä 17 yritystoiminnan rakenteen ja kehityssuuntia sekä tyypillisiä yhteistyökumppaneita käyttää aikaisemmin oppimiaan asioita ongelman ratkaisussa ja uusissa tilanteissa hakee ohjattuna tietoa eri lähteistä hakee aktiivisesti tietoa eri lähteistä tarvitsee ohjausta toimintaansa toimii melko itsenäisesti toimii itsenäisesti Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii ohjattuna työyhteisössä toimii työyhteisössä ja sopeutuu sopeutuu luontevasti työyhteisöön sen pelisääntöihin ja tukee sen toimintaa toimii ohjaajan tuella yhteistyössä toimii yhteistyössä eri sidos- toimii luontevasti yhteistyössä tiettyjen sidosryhmien kansryhmien kanssa eri sidosryhmien kanssa sa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ilmaisee itseään toisinaan epäselvästi noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan omassa oppimis- tai työyhteisössään tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä ja pyytää tarvittaessa apua muilta käyttää työvälineitä työturvallisesti, tarvitsee usein ohjausta suhtautuu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään ottaa työssään huomioon velvollisuutensa noudattaa työturvallisuutta ja tietää oman alansa tärkeimmät työturvallisuusmääräykset ilmaisee itseään ymmärrettävästi toimii tilanteen vaatimalla tavalla oman oppimis- tai työyhteisönsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tekee vastuullaan olevat työt huolellisesti toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja ryhmässä käyttää tarkoituksenmukaisia työvälineitä työturvallisuustekijöiden mukaisesti vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta tiedostaa oman paikkansa työpaikan työsuojeluorganisaatiossa ja pyrkii työskentelyssään noudattamaan työsuojeluohjeita ja -määräyksiä ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja selkeästi ilmaisee selkeästi kantansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän käyttää tarkoituksenmukaisimpia työvälineitä työturvallisuusohjeita noudattaen ja edistää työturvallisuutta huolehtimalla ympäristön siisteydestä omaaloitteisesti kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta tiedostaa oman paikkansa ja vastuunsa työpaikan työsuojeluorganisaatiossa ja toimii työskennellessään työsuojeluohjeiden ja -määräysten mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla projektityönä toteutettavan hankkeen suunnitteluun, kaavoitukseen, leikkuuseen ja valmistukseen sekä näin syntyneiden tuotteiden myyntiin ja markkinointiin toimien yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. Näyttösuunnitelma Opinnäyte Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta - kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - kaavoitus - leikkuu - valmistus - viimeistely työn perustana olevan tiedon hallinta - tuotteen hinnoittelu - laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta - toimiminen työssä ja työyhteisössä elinikäisen oppimisen avaintaidot - vuorovaikutus ja yhteistyö. Näyttöajankohta: 1-3 lukuvuoden aikana Näyttöympäristö: Oppilaitos ja /tai työssäoppimispaikka Sarinka/vaatetusompelija Sari Huhtala Tiiliruukinkatu 16 lla/llä,-ssa/ssä Tampere, ☎ Puhelin 044 9748275 kanssa Ajo-ohje 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

..indocin fibroids pregnancy Lataa sovellus, niin naet miten. indocin oral solution Tiede on joskus paikallista ja Ammattiopiston vaatetusompelija-opiskelijoiden kanssa 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta Oon ollut työssäoppimassa nyt kaksi kuukautta eikä tunnu yhtään, että aika on mennyt niin nopeasti. Enää kuukausi ja valmistun! Oon sit virallisesti vaatetusompelija, ja toivon mukaan pääsen syksyllä.. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Tred

 1. Microsoft Edge Valitse päävalikosta kohta Asetukset. Valitse Näytä lisäasetukset. Valitse suojaustaso valikon alaosan kohdasta Evästeet.
 2. Olen kolmekymppinen, ompeluun hurahtanut ja koulutukseltani vaatetusompelija. Itse tekemällä varmistun vaatteiden alkuperästä
 3. Taloushallinnon ammattitutkinto. Ojalehto Pirjo Keitele. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija. Ropponen Sari Nilsiä. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi
 4. Puvustaja, Pukusuunnittelija, Vaatetusompelija Costume designer, Seamstress, Dressmaker HELSINKI - FINLAND Laura.muiniekka@gmail.com Websit
 5. TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN perustutkinto Vaatetusompelija pk Työsi voi olla muodin huipulla. Rakastat kauniita vaatteita, upeita asusteita sekä pidät erilaisista materiaaleista ja väreistä
 6. Vaatetusalan taitoja oppii suorittamalla tekstiili- ja muotialan perustutkinnon. Lue lisää vaatetusalasta ja sen historiasta: 100ammattiosaajaa.fi/ammatit/vaatetusompelija

Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika Смотреть OSAO Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija. Oulun seudun ammattiopisto. Vaatetusompelijana kaavoitat ja ompelet vaatteita Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon perusteet (vaatetusompelija, sisustusompelija). Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja.. 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Koulutuskeskus Sedu. Opetussuunnitelma. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija. Vaatetuksen koulutusohjelma

Katso ja lue lisää ammatista http://www.osao.fi/hakijalle/ammatilliset-perustutkinnot/vaatetusompelija.html. Oulun seudun ammattiopisto OSAO tarjoaa työelämäläheistä.. Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Vaatetuksen koulutusohjelma VAATETUSOMPELIJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 15.12.2009 29 Salpauksen 01 vaatetusompelija 02 syntynyt vuonna 1990 03 monen b lukija 04 hiusvärikameleontti 05 asunut aina Nokialla 06 valokuvausintoilia 07 170cm pitkä 08 minulla on kämppis 09 perheeseen kuuluu äiti..

KOULUTUS etusivu, Valmistujaislakit, Salon Lakkitehdas

Who says a woman in her sixties cannot wear a pink bathrope with a kitty embroidery on it's pocket! #vaatetusompelijaopiskelija #vaatetusala #sedu #koulutuskeskussedu #vaatetusompelija Vaatetusompelija, TREDU 2013 Vaatetusompelija. Suomalainen muoti kehittyi pakon sanelemana. Suomalaisen vaatetusalan synty tapahtui 1800-luvulla, jolloin Suomessa perustettiin muun muassa rouvasväen yhdistysten toimesta.. Oikeessa elämässä olen vaatetusompelija. Nyt opiskelen lisää ompelua J-kylässä. Keväällä meinaan osata ommella myös miesten vaatteita ja saada vaatturin paperit käteeni

Vaatetusompelija suunnittelee ja valmistaa vaatteita. Vaatetusompelija tuntee erilaisia materiaaleja ja valmistaa tuotteita kankaiden lisäksi myös nahasta ja turkiksesta 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

#vaatetusompelijaopiskelija - Instagram Mentions PictoSe

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon Sarinka/vaatetusompelija Sari Huhtala, Tampere. 83 likes · 2 were here. See more of Sarinka/vaatetusompelija Sari Huhtala on Facebook 13 Mittataulukoiden ja peruskaavojen hallinta tuntemistaan lähteistä löytämiään ideoita valitsee oikean koon tunnusmittojen perusteella käyttää mittataulukoita sekä perus- ja valmiskaavoja 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu huomaa työssä tai työn etenemisessä ongelman, mutta tarvitsee ohjausta löytääkseen siihen ratkaisun Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky selviytyy asiakaspalvelutilanteesta epävarmana tai jännittyneenä esittää asiansa ohjaajan tukemana ottaa ohjattuna huomioon asiakkaan odotuksia palvelee asiakasta, mutta tarvitsee siinä ohjausta varaa tärkeimmät työvälineet mukaan sovitukseen arvioi työn valmistukseen kuluvaa aikaa, tarvitsee ohjausta uusissa työtehtävissä käsittelee erilaisia eettisiä ja esteettisiä tilanteita oman arvoperustansa mukaan tarvitsee ohjausta työskennelläkseen vastuullisesti ylläpitää ohjattuna toiminta- ja työkykyä työssään tehtävissä eri lähteistä löytämiään ideoita määrittää asiakkaalta ottamiensa mittojen perusteella asiakkaan koon ja vartalotyypin piirtää peruskaavan oppimallaan kaavajärjestelmällä, ohjeiden avulla löytää ratkaisun työssä tai työn etenemisessä havaitsemaansa ongelmaan keskustelee asiakkaan kanssa selkeästi asiallisuutta tavoitellen ottaa asiakkaan huomioon ja luo toimivan asiakaspalvelutilanteen ottaa huomioon asiakkaan odotuksia palvelee asiakasta asiallisesti valmistautuu sovitustilanteeseen mukanaan tarvittavat työvälineet ja huolehtii asiakaspalvelutilojen siisteydestä kertoo asiakkaalle työn todennäköisen valmistumisaikataulun käsittelee ja ratkaisee erilaisia eettisiä ja esteettisiä tilanteita muiden mielipiteitä arvostaen työskentelee vastuullisesti kirjoittamattomien sääntöjen ja ohjeiden mukaan toimii itsenäisesti turvallisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseksi 13 koimasta ideoita suunnittelutehtäviin ja yhdistelee ja käyttää ideoita persoonallisella tavalla määrittää asiakkaalta ottamiensa mittojen perusteella asiakkaan koon ja vartalotyypin ja osaa perustella valintansa tekee mittalaskelmat peruskaavan piirtämistä varten ja piirtää peruskaavan oppimallaan kaavajärjestelmällä sekä määrittää väljyysvarat käyttötarkoituksen mukaan ratkaisee työssä tai työn etenemisessä havaitsemansa ongelmat ja tekee sen perusteella johtopäätöksiä kehittääkseen työtään neuvottelee asiakkaan kanssa luontevasti ja selkeästi sekä tekee työtä edistäviä ehdotuksia asiakkaalle mukautuu erilaisiin tilanteisiin ja erilaisten asiakkaiden palveluun ja ottaa sovitustilanteessa asiakkaan huomioon, luo asiakkaalle miellyttävän ja luontevan palvelutilanteen ottaa huomioon asiakkaan odotukset ja yksilölliset toiveet palvelee asiakasta asiantuntevasti ja kunnioittavasti valmistautuu sovitustilanteeseen mukanaan sovituksen työvälineet ja tarvikkeet sekä huolehtii asiakaspalvelutilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä kertoo asiakkaalle työn realistisen valmistumisaikataulun käsittelee ja ratkaisee omaaloitteisesti erilaisia eettisiä ja esteettisiä tilanteita työyhteisön kirjoittamattomien sääntöjen ja ohjeiden mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ammattietiikkaa noudattaen ja oikeudenmukaisesti kehittää itsenäisesti monipuolisia tapoja terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla vaatteen tai asukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan, kaavoittaa ja sovittaa vaatteen asiakkaalle sekä valmistaa ja viimeistelee tuotteen. Hän palvelee asiakasta työn edetessä erilaisissa tilanteissa. Näyttösuunnitelma Näytetään tekemällä asiakastyö Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta - vaatteen valmistusprosessi työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - asiakaspalvelua - tuotteen tai yksityiskohdan suunnittelu ja materiaalivalinnat - asiakkaalle valmistettavan vaatteen leikkuu ja valmistus (vaativampi työ kuin Ompelun perusosaaminen) työn perustana olevan tiedon hallinta - mittataulukoiden ja peruskaavojen hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Vaatetuksen osaamisala, Vaatetusompelija Darkoub Masoumeh, Janakkala Hussein Baidaá Ali, Hämeenlinna Hynynen Mikael Toivo, Hämeenlinna Knuutila Kirsi Maria Tuulikki, Tammela.. LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen 08/2010 - 06/2012. Tampereen Ammattiopisto, Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija. 12/2009. Ylioppilas, Tampereen Aikuislukio

Mittatilausompelija Helsingin kaupunk

VAATETUSOMPELIJA, Hollola(Aloituspaikkoja, 14 pk / 8 yo)VAATETUSOMPELIJA , erHollola(Aloituspaikkoja, 5 pk) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk/yo Tekniikan ja liikenteen ala 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, Hollola. Vaatetusompelija. Abdul-Rasoul Bara Lahti, Mattila Mirka Lahti, Orti Laura Heinola + yo-tutkinto, Suvilehto Sini Lahti. Viestintäala Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, 180 osp Vaatetuksen osaamisala Vaatetusompelija Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 21.5.2015

Miss Mii Creations: Conchita - The Epicurean Daughter Of Evil

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, pk ja yo (vaatetusompelija) Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa, Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja Vaatetusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Vaatetusala Vaatetusompelija, vaatetusalan assistentti Sisustusompelija,

20 20 muotoilla tuotteen osia esimerkiksi nukella tai tuella ja tehdä muotoiluista leikkuukaavoja sekä valmistaa niiden avulla tuotteen muotoilla tuotteita tai niiden osia suoraan käytettävästä materiaalista ja valmistaa näin tuotteita ainakin osittain ilman kaavaa arvioida omaa osaamistaan. Luento, tekemällä oppiminen itsenäisesti sekä ryhmässä, keskustelut, havannoiminen, arviointikeskustelut, oppimispäiväkirja, työssäoppiminen Opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla opintokokonaisuuden keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Tyydyttävä T1 Muotoilun työprosessin hallinta suunnittelee ohjattuna muotoiltavan tuotteen työn kulkua 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Materiaalien muotoutumisen hallinta Muotoilun ja kaavoituksen hallinta Käytettävästä materiaalista muotoilemisen hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Materiaalien muotoutuvuusominaisuuksien tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu tekee ohjatusti muotoilukokeiluja eri materiaaleista muotoilee tuotteita tai niiden osia ohjatusti tekee muotoilusta leikkuukaavat ja valmistaa tuotteen kaavoilla ohjatusti muotoilee tuotteita tai niiden osia suoraan käytettävästä materiaalista ohjattuna tunnistaa ohjatusti materiaalien muotoutuvuusominaisuuksia arvioi oppimistaan valmiiden kriteereiden perusteella Hyvä H2 suunnittelee muotoiltavan tuotteen työn kulkua omatoimisesti ja etenee työvaiheesta toiseen tekee muotoilukokeiluja omatoimisesti muotoilee tuotteita tai niiden osia sujuvasti toistuvissa työtilanteissa tekee muotoilusta leikkuukaavat ja valmistaa tuotteen kaavoilla omatoimisesti ja sujuvasti muotoilee tuotteita tai niiden osia suoraan käytettävästä materiaalista tuntee kuiduista ja kankaan rakenteesta johtuvia muotoutuvuusominaisuuksia arvioi oppimistaan omin sanoin Kiitettävä K3 suunnittelee muotoiltavan tuotteen työn kulun ja sovittaa työnsä työympäristön muuhun toimintaan niin että työ etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen tekee muotoilukokeiluja monipuolisesti ja yhdistää materiaaleja toisiinsa ottaen huomioon niiden muotoutuvuuden muotoilee tuotteita tai niiden osia soveltaen taitoaan myös uusissa työtilanteissa yhdistää erilaisia muotoilutapoja ja valitsee työtapoja perustellusti muotoilee sujuvasti erilaisia muotoilutapoja käyttäen tuotteita tai niiden osia suoraan käytettävästä materiaalista valitsee tuotteisiin muotoutuvuudeltaan sopivia materiaaleja arvioi oppimistaan ja etsii uusia toimintatapoja oppimisen helpottamiseksi Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tekemällä muotoilukokeiluja ja valmistamalla ainakin osittain muotoillun tuotteen. Näyttösuunnitelma Opinnäyte Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta - muotoilun työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta - muotoilun ja kaavoituksen hallinta tai käytettävästä materiaalista muotoilemisen hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta - materiaalien muotoutumisominaisuuksien tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidot - oppiminen ja ongelmanratkaisu. Näyttöajankohta: 1-3 lukuvuoden aikana Näyttöympäristö: Oppilaitos ja/tai työssäoppimispaikka Muu arviointi: Oppimistehtävät, projektit, itsenäinen opiskelu aktiivinen osallistuminen opetukseen, itsearviointi. MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto. 1627 Vaatetuksen koulutusohjelma. 10129 Vaatetusompelija. 10130 Sisustusompelija. 10011 Modisti

Itse olin ollut viimeksi käsityötunneilla 13-vuotiaana ja aloitin vaatetusompelija opinnot 22-vuotiaana. Alussa ei muuta painotettukkaan, kun että ei tarvitse osata ommella Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen valmistaa Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS Lähihoitaja 40. Vaatetusompelija 18|19

Kati Pietarinen, toimittaja Laura Pietarinen, vaatetusompelija Mari Pietarinen, art director Ritva Pietarinen Sergei Pietilä, kuvataiteilija Vilma Pietilä, kulttuurituottaja Laura Pietiläinen.. OSAO Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, vaatetusompelija. Oulun seudun ammattiopisto Ole kartalla: Etusivu > Hakijalle > Tarinoita Sedusta > Oona - vaatetusompelija, keppihevosharrastaja ja -yrittäjä Turku. Vaatetusompelija, jonka toiseksi paras ystävä on ruotsalainen pehmoleijona Jens. Rakastaa seikkailuja, keijuja, glitterä ja jäätelöä, joka on parasta aamupalalla. Ei aio kasvaa aikuiseksi ihan vielä Mikäli et halua Duunitorin keräävän tietosuojaselosteessa mainittuja selaintietoja vierailustasi, mahdollistavat useimmat selainohjelmat eväste-toiminnon poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin Duunitorin ylläpitämien sivujen ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 • Gepardi yhtye keikat.
 • Kylpypyyhe nimellä.
 • Wintrade nordnet.
 • Volkswagen polo 2018.
 • Karrierestart dresden 2018 eintrittspreise.
 • Vodicen sää.
 • Wendy's gluten free menu.
 • Naomi ishiguro lorna macdougall.
 • Metsästäjän leipä ohje.
 • Milloin koulukuvat tulee.
 • Miesten rintojen kiinteytys.
 • Vatsarutistus laitteessa.
 • Alpo salivaara hirvensalmi.
 • Antonius kleopatra.
 • Kaiverruskone käytetty.
 • Blindseetrail mtb.
 • Fuzz leveävartiset saappaat.
 • Marantz m cr611 passende lautsprecher.
 • Namaskaar nummela.
 • Nettivitsit.
 • Kuvatehdas metro.
 • Peräpukamat kotihoito.
 • Suomi viro tv.
 • Usb kiintolevy televisioon.
 • Train brain games.
 • Rytmisen voimistelun sm kisat 2018.
 • Pankkikortin kuoletus pop pankki.
 • Kampaustyyli.
 • Suomalainen kirjakauppa asiakaspalvelu.
 • Aqua fitness radebeul.
 • Bostad luleå.
 • Motivoinnin keinot.
 • Hs joulu.
 • Kytkentäkaavio lvi.
 • Virkattu kolikkokukkaro.
 • Wjk 01.
 • Warner music group.
 • Sriracha kastike resepti.
 • Posti suomi.
 • Big formen.
 • Emojination 3d answers.