Home

Selkokielen käyttäjät

SELKOKIELELLÄ FÖLIIN

 1. taympäristön muutokset – Daisysta EPUB 3:een 2.3 EPUB 3 – kustannusmaailman standardi 2.4 Saavutettavuuden ja esteettömyyden varmista
 2. Nykyisin selkokielen tekstiohjeilla on vahva pohja. Se antaa mahdollisuuden toimia yhteistyössä esimerkiksi - Pakolaisia ja maahanmuuttajia on tullut paljon Suomeen. Se lisää selkokielen tarvetta
 3. Anna käyttäjätunnus ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja lähetämme uudet tunnukset sähköpostiisi. Palvelun käyttö toisen henkilön tai yhteisön tunnuksilla on kielletty
 4. 42.60 €. Selkokielen käsikirja on tarpeellinen teos kaikille niille, joiden tavoite on kirjoittaa helposti ymmärrettävää tekstiä. Ketkä tarvitsevat helpotettua kieltä

Accessible Publishing Best Practice Guidelines for Publishers. Accessible Books Consotiumin sivu, jossa on ohjeistusta kuudella eri kielellä saavutettavasta julkaisemisesta: http://www.accessiblebooksconsortium.org/inclusive_publishing/en/accessible_best_practice_guidelines_for_publishers.htmlWWW-sivujen esteettömyyden tarkistusohjeita – Jyväskylän yliopisto. Esteettömyyden tarkistuslista www-kehittäjille: https://www.jyu.fi/hallinto/esteet/www/tarkistuslista.htmlSFS-EN ISO 9241-11 -standardi määrittelee käytettävyyden seuraavasti: ”kuinka hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saavuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi”.Iltapäivällä jatkoimme ryhmätöitä. Ryhmissä teimme tutkimussuunnitelmia. Esimerkiksi näitä asioita pitäisi Suomessa tutkia lisää:

SELKOKIELELLÄ FÖLIIN : Selkokielinen mukautus Turun seudun

Kirjaudu sisään

Lähetä käyttäjätunnus on valittu uutta käyttäjää lisättäessä oletuksena. Kun tallennat tiedot, lähtee käyttäjän sähköpostiin viesti, jossa hän saa ohjeet käyttäjätunnuksen.. Tarjoamme lukuvuosittaisen maksukaton (300 euroa) paljon opiskeleville. Alumnimme, työttömät ja eläkeläiset saavat lisäksi yksittäiset opintojaksot puoleen hintaan (todiste alennusperusteesta vaaditaan). Saat alennukset vain, jos olet luonut tilin/kirjautunut kauppaamme ennen ostotapahtumaa.Save as Daisy -apuohjelma muuntaa tavallisen Word-dokumentin Daisy-muotoon. Muunnosmahdollisuuksia on kaksi. Dokumentin voi muuntaa joko muotoon DAISY XML tai muotoon Full DAISY. Samalla kertaa voi muuntaa yhden (from Single docx) tai useampia dokumentteja (from Multiple docx). DAISY XML -muoto sisältää vain tekstiä. Tällainen dokumentti on myös kooltaan pieni ja muunnos tapahtuu nopeasti. Kirjautuminen tunnuksella estetty -virheilmoitus? Käyttäjätunnus/salasana on väärä? Lyhytaikainen vierailijatunnus. Mikä on käyttäjätunnukseni Yhteisen kielen löytäminen luo hyvää mieltä ja lisää osallisuuden tunnetta. KUA:n Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeen työryhmän nuoret kertovat videolla..

DAISY-standardi: ANSI/NISO Z39.98-2012, Authoring and Interchange Framework for Adaptive XML Publishing Specification. [Viitattu 2015-03-02]. Saatavissa: http://daisy.niso.org/1. Havaittavuus: informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

Selkokieli rakentaa kielelllistä saavutettavuutta - Huma

Palvelujen käytettävyys, saavutettavuus ja helppokäyttöisyys liittyvät läheisesti esteettömyyteen. SADe-toimintamalli jäsentää hyvin tätä kokonaisuutta.Heikkonäköiset tutkivat usein kuvaruutua erilaisia ruudunsuurennusohjelmia käyttäen. Näkövamman aste määrää, kuinka suureksi kuva zoomataan. Näyttönäkymien suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka hyvin informaatio välittyy ruudunsuurennusohjelmaa käyttävälle henkilölle.Esteettömyys sekä saavutettavuus ovat tärkeitä yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeusasioita erilaisissa työskentely- ja toimintaympäristöissä ja koskevat kaikkia käyttäjiä, mutta erityisesti lukemisesteisiä. Väestön ikääntyessä esteettömyydestä on tullut myös kilpailutekijä tuotettaessa palveluja tälle suurelle kohderyhmälle. Usein kyse ei ole isoista asioista: jos dokumenttien ja verkkopalvelujen suunnittelussa sekä toteutuksessa noudatetaan alusta pitäen Design for All -ajatusta,  tehdään kerralla toimiva palvelu kaikille. Myös työkalut saavutettavan materiaalin tuottamisessa voivat olla samoja, joita käytetään päivittäin toimistossa ja kotona.Olennaisinta selkokielen käyttäjän kannalta verkkopalvelun suunnittelussa on selkokielisen sisällön lisäksi navigaatiorakenteiden helppo ymmärrettävyys ja yksinkertainen sivuston rakenne. Hyvä yleinen käytettävyys yhdistettynä selkokieliseen tai hyvällä yleiskielellä kirjoitettuun sisältöön riittää monelle käyttäjälle, kun taas osa tarvitsee selkeästi yksinkertaistetun käyttöliittymän. Selkokielisistä verkkopalveluista hyötyvät myös esimerkiksi maahanmuuttajat, jotka opettelevat suomen kieltä.

EpubCheck-ohjelman avulla voi validoida sekä EPUB 2 että EPUB 3 -dokumentteja. Ohjelma on saatavissa ilmaiseksi verkosta: https://github.com/idpf/epubcheck. Ei-kaupallisia EPUB-dokumentteja voi tarkastaa myös verkkosivustolla toimivan EPUB Validator -version avulla: http://validator.idpf.org/Daisy-äänikirjat sisältävät painetun kirjan otsikkorakenteen siten, että kirjan lukija voi siirtyä helposti otsikosta toiseen. Daisy-äänikirjoihin voidaan merkitä myös painetun kirjan sivurakenne, jolloin äänikirjassa on mahdollista liikkua sivulta sivulle tai hypätä tietylle sivulle. Daisy-tekstikirjat tai Daisy-e-kirjat ovat kirjoja, jotka sisältävät vain rakenteisen tekstin ja mahdollisesti kuvia. Tällaisia kirjoja luetaan Daisy-lukuohjelmilla, jotka voivat tuottaa tekstiin äänen puhesynteesitekniikan avulla. Monipuolisin ja laajimmalle lukijakunnalle sopiva Daisy-kirjan muoto on sekä tekstin että äänen sisältävä Daisy-kirja. Teksti ja ääni on synkronoitu siten, että lukuohjelmalla kuultava teksti näkyy samaan aikaan korostettuna näytöllä. Celia-kirjasto tuottaa tällaisia kirjoja tuotenimellä DaisyTrio-kirja.

Materiaaliin on kerätty parhaita käytäntöjä, hyviä ohjeita ja käytännön tietotaitoa eri kirjoittajilta sekä alan asiantuntijoilta. Ohjeissa kerrotaan, millaisia käyttäjäryhmiä saavutettavilla dokumenteilla ja verkkosivuilla on ja miksi Design for All -filosofian omaksuminen kannattaa. Teksti esittelee saavutettavan DAISY-formaatin ja antaa ohjeet sen tuottamiseen tarvittavien ilmaisten ohjelmien lataamiseen ja käyttöön.Suunniteltaessa ja toteutettaessa dokumentit ja verkkopalvelut alusta pitäen Design for All -ajatuksen mukaan, kyetään kerralla tekemään toimiva palvelu useimmille. Myös työkalut saavutettavan materiaalin tuottamisessa voivat olla samoja, joita käytetään päivittäin toimistossa ja kotona.Kohderyhmien esittelyn jälkeen on syytä tarkastella termejä ja miten erilaiset tahot ovat niitä määritelleet.Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suositus JHS 190 antaa yleiset suositukset julkisen hallinnon organisaatioiden verkkopalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon. JHS 190 kattaa koko  verkkopalvelun kehittämisprosessin suunnittelusta käyttöönottoon ja jatkokehittämiseen asti. Saavutettavuuden ja käytettävyyden kannalta kokonaisvaltainen lähestymistapa takaa paremman lopputuloksen. Sivujen koodaaminen ja tekninen toteutus on tärkeä tehdä oikein, mutta ilman saavutettavuuden sisällyttämistä jo konseptointiin lopputulos ei välttämättä ole paras mahdollinen. Selkokielen tarvearvio 2019. DESC SOURCE. Hae kokoteksti

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä.. Kaikilla on oikeus saada tietoa ja vaikuttaa eri asioihin. Siksi on tärkeää, että erilaisia tekstejä julkaistaan selkokielellä. Selkokielen tarpeen arvioinnissa on käytetty hyväksi tuoreita lukutaitotutkimuksia ja eri käyttäjäryhmistä saatavilla olevia tilastotietoja. Koska tarkasti kohdennettu tutkimustieto..

Olennaista saavutettavuuden testauksessa on todellisten käyttäjien osallistaminen testaukseen. Esimerkiksi verkkopalveluiden käytön ongelmat apuvälineillä tulevat palveluiden tekijöille konkreettisiksi, kun testaajana on näkövammainen ja testaustapahtuma suunnitellaan ja tulokset dokumentoidaan. Testaus on syytä uusia myös mahdollisten korjausten ja parannusten jälkeen.Kun rekisteröidyt palveluumme, yhteystietosi näkyvät esitäytettyinä tilauksessasi, voit kommentoida tuotteitamme ja pystyt selaamaan omaa tuotteiden hankintahistoriaasi.Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) [verkkoaineisto] Valtiovarainministeriö. [Viitattu 2015-03-02]. Saatavissa: http://vm.fi/sade Aalto-identiteetti ja -käyttäjätunnus ovat voimassa opinto-oikeuden ajan. Tunnuksen aktivoituasi saat käyttöösi. MyCourses-oppimisympäristön työtilat (aivan kaikilla kursseilla..

Rekisteröidy käyttäjäksi

Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio.. Kun muunnos on valmis ja se onnistuu, tulee teksti: ”Successfully Translated the document” tai ”Job completed”. Jos valitsit DAISY XML -muodon, valmis dokumentti on samanniminen kuin Word-dokumentti, mutta sen tarkenteena on .xml. Full DAISY –muodossa syntyy kaksi Daisy-kirjaa, toinen on 2.02-versio ja toinen 3.0-versio. 2.02-versio on kansiossa daisy202 ja 3.0-versio ANSI/NISO-standardiin viittaavassa kansiossa z3986.Papunetin saavutettavuussivusto. Papunetin saavutettavuussivustolla on artikkeleita saavutettavuudesta ja selkokielestä verkossa. http://papunet.net/saavutettavuus/Sokea käyttäjä tarvitsee verkkosivujen käyttöön selaimen lisäksi ruudunlukuohjelman, jonka avulla sivuston teksti muunnetaan joko ääneksi käyttämällä puhesynteesiohjelmaa tai pistekirjoitukseksi pistekirjoitusnäytön avulla. Verkkosivustojen sisältämien graafisten elementtien informaatio on tarjottava sokeille käyttäjille vaihtoehtoisessa muodossa, esimerkiksi tekstinä.

Mukautuksen kohderyhmäksi valikoituivat aikuiset selkokielen käyttäjät. Selkokielinen mukautus tehtiin Hannu Virtasen kirjassa Selkokielen käsikirja olevien selkokielen kirjoitusohjeiden mukaisesti Esteetön tuote tai palvelu mukautuu käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on helpottaa ja mahdollistaa erilaisten ihmisten tasavertainen arki niin, että kaikki kansalaiset voivat tehdä työtä, opiskella, harrastaa ja osallistua. Suosittu kuvapalvelu vahvisti käyttäjätunnus- ja salasanavuodon - näin suojaat muita tilejä nyt

Baana-hankkeessa on ymmärretty kielen merkitys eri tavoin. Työnhaun alkuvaiheessa on hyvä saada tietoa työnhaun perusteista omalla kielellä ja helposti ymmärrettävällä selkokielellä. Selkokieli voi toimia porttina suomen kielen oppimiseen.Saavutettavuus kertoo erilaisten yleisöjen tarpeiden huomioon ottamisesta ja tuotteen tai palvelun helposta lähestyttävyydestä. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus merkitsee kohteen helppoa lähestyttävyyttä kaikenlaisille ihmisille, ei pelkästään vammaisten tai toimintaesteisten ihmisten näkökulmasta. Seuraavat ohjeet konkretisoivat WCAG:n ideoita ja osoittavat, miten niitä noudattamalla verkkopalvelu on mahdollista rakentaa käytettäväksi ja saavutettavaksi. Verkosta löytyy useita erilaisia ohjeita, mutta periaatteessa WCAG-ohjeistus nostaa esille ydinasiat.

Esteettömyyssalkku - Celi

Selkeä kieli on visuaalisesti helposti hahmotettavaa, ja lukija löytää ydinasiat tekstimassasta vaivatta. Selkeässä kielessä sanat, lauseet ja virkkeet hahmottuvat nopeasti. (Tiililä 2015.) Hallintolaki 434/2003 velvoittaa viranomaiset käyttämään ymmärrettävää, asiallista ja selkeää kieltä. Vuosittain vietetään selkeän kielen päivää 11.10. Kotimaisten kielten keskus Kotus tarjoaa virkakielineuvontaa ja on julkaissut hyvän virkakielen toimintaohjelman.Helppokäyttöisyys, TIEKE ry [viitattu 2015-03-02]. Saatavissa: http://www.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=3441008Kehitysvammaisilla henkilöillä on mm. kognitiivisissa ja käsitteellisissä kyvyissä eriasteisia rajoitteita. Verkkosivuston suunnittelussa on tällöin oleellista kohtuullinen informaation määrä sivua kohden ja yksinkertainen rakenne. Myös tekstisisältöjen ja navigaatiorakenteiden helppo ymmärrettävyys tekee verkkopalvelun käytöstä sujuvampaa.Daisy-konsortio on tuottanut useita ilmaistyökaluja esteettömien dokumenttien tekemiseen. Idea on hyvin yksinkertainen: käyttäjä kirjoittaa dokumentin käyttäen editorin työkaluja ja merkiten tekstin rakenteen mahdollisimman tarkasti. Tämän jälkeen valikosta voidaan valita vaihtoehdoksi tallennus Daisy-muotoon. Ohjelma tarkistaa dokumentin oikeellisuuden ja käyttäjän ei tarvitse siis osata muuta kuin merkata tekstin rakenne oikein.How to Meet WCAG 2.0. Englanninkielinen tarkistuslista, jossa listassa voi valita toivotun saavutettavuustason (A, AA tai AAA) mukaiset tarkistuskohdat: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/

Lopputuloksen kannalta on tärkeintä, että saavutettava versio on olemassa. Se, miten se tuotetaan, on toissijaista.Kun Save as Daisy -lisäosa on asennettu, Wordiin ilmestyy uusi valikko Accessibility (suomeksi Saavutettavuus). Jos valikko ei näy Word 2007:ssa asennuksen jälkeen, pitää Wordin asetuksissa valita kohta Apuohjelmat ja muuttaa Daisy add-in aktiiviseksi apuohjelmaksi, joka ladataan käynnistyksen yhteydessä. (Daisy add-in löytyy COM-apuohjelmista.)Ratkaisu: Kun alat rakentaa uutta verkkopalvelua, ota huomioon jo tekniikoita valittaessa julkaisujärjestelmän tai muun teknisen ratkaisun mahdollisuudet saavutettavuuden toteutumiseen. Kun kehität olemassa olevaa verkkopalvelua, varmista, että saavutettavuuden huomioiminen on koko ajan kehittämisprojektissa mukana.

Kun luot tiliä, salasanan valitseminen ja sen turvallinen säilyttäminen ovat olennaisia toimia. Koska emme tiedä salasanaasi, jos unohdat sen tai kadotat sen, emme voi palauttaa sitä Mitä teen, jos verkkopankin käyttäjätunnus ja tunnusluku eivät täsmää? Jos et ole varma, missä kohtaa tunnuslukukorttiasi olet menossa, voit tarkistaa tunnusluvun oikean..

Selkokeskus в Твиттере: «Kokouksen lopuksi vielä tärkeä

Celialla on pitkä perinne saavutettavan materiaalin tekemisessä ja kirjasto on verkostoitunut alan toimijoiden sekä asiantuntijoiden kanssa niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin ulkomailla. Kaikkialla ongelmat ovat lähes samat ja niin myös ratkaisut yhteisiä.EPUB 3 -kirjoissa sisältö tuotetaan HTML5-muodossa ja ulkoasu määritellään CSS-tyylitiedostojen avulla. EPUB 3 -kirjat ovat siis rakenteisia kirjoja ja liikkuminen kirjan rakenteesta toiseen on helppoa. EPUB 3 -formaatissa voidaan määrittää looginen lukujärjestys, mikä helpottaa kirjan käyttöä ei-näkeville lukijoille, koska tekstin lisäosiot voidaan tarvittaessa ohittaa. Formaatti antaa myös mahdollisuuden sisällyttää kirjaan tukea tekstistä puheeksi -synteesille eli kirjaan voidaan sisällyttää ääntämisohjeita.

1. Johanna Janhonen, Piilotettu aarre Miten tehdään käyttäjätunnus Wikipediaan? 2. Yhdellä IP-osoitteella Wikipediaa voivat muokata jopa sadat ihmiset, mutta yhdellä.. Ohjeena on tarjota tekstivastineita kaikelle ei-tekstuaaliselle muodolle. Jos media on aikasidonnaista (audio, video), myös tälle tarjotaan vastine. Tuotetun sisällön on oltava mukautettavaa eli sitä voidaan esittää eri tavoin ilman, että informaatio tai rakenne katoaa. Käyttäjälle tulee helpottaa sisällön näkemistä tai kuulemista lisäämällä taustasta erottuva etuala. Mukautuksen kohderyhmäksi valikoituivat aikuiset selkokielen käyttäjät. Tavoitteena oli tuottaa mukautus, josta mahdollisimman monen asiakasryhmän jäsenet hyötyisivät Verkkopalvelun tuottaja voi itse testata saavutettavuutta varsin pitkälle. Alla on listattu erilaisia ilmaisia keinoja ja apuvälineitä, joiden avulla verkkopalvelun saavutettavuuden testaus on mahdollista. Keinoja kannattaa hyödyntää jo ensimmäisten versioiden testauksessa.

Yhteenveto kolmannesta työpajasta selkokielellä - Klaara-verkost

2. Saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota liian myöhään. Saavutettavuuden suhteen paras ja myös edullisin tulos saadaan, kun saavutettavuus on kiinteä osa verkkopalvelun suunnittelua ja toteutusta aivan alusta asti, siis jo vaatimusmäärittelyissä ja sopivan toimittajan tai kumppanin valinnassa. Multitran.com: Free online dictionary in English, German, French, Spanish.. Toiset mieltävät selkokielen hitaasti puhutuiksi lauseiksi, ilman että sisältöä mitenkään muokataan. Toisilla taas menevät sekaisin selkeä yleiskieli ja selkokieli

Selkokielen taitossa käytetään tavallista suurempaa tekstikokoa (12-14 pistettä) sekä kapeahkoa palstaa, jossa tekstin oikea reuna on liehu (ei tasattu). Rivityksestä selkokirjoittajilla on hiukan.. SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli.[verkkoaineisto]. [viitattu 2015-03-02]. Saatavissa: http://vm.fi/documents/10623/1181303/Esteett%C3%B6myyden+toimintamalli/f32947bb-1ec3-4256-933f-6d8f93ad6602. Saatavissa myös (Pdf, 162,0 kt): https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/Asset.SingleView.xhtml?id=601975. Anna käyttäjälle mahdollisuus hypätä joka sivulla toistuvien elementtien yli, esimerkiksi toistuvien navigaatiolinkkien ohi. Ruudunlukuohjelman käyttäjälle on hyödyllistä pystyä hyppäämään toistuvien linkkien yli, kun hän haluaa siirtyä lukemaan sivun pääasiallista sisältöä. Siksi sivun html-koodin body-osan alkuun tulisi lisätä linkki, joka ohjaa navigaation ohi suoraan sisältöön. Linkki kannattaa nimetä esimerkiksi ”Suoraan sisältöön”. Sen voi toteuttaa niin, että se ei näy lainkaan muille kuin ruudunlukuohjelmaa käyttäville kävijöille: esimerkiksi linkin sijainnin voi määritellä CSS-tyylien avulla sivun vasemman reunan ulkopuolelle tai linkin kooksi voi määritellä yhden pikselin.EPUB:n saavutettavuusvaatimuksista on julkaistu syyskuussa 2016 ensimmäinen luonnos EPUB Accessibility 1.0. Conformance and Discovery Requirements for EPUB Publications.Valitse Accessibility -valikosta ensimmäinen kohta Save as Daisy. Jos koneessasi ei ole puhesynteesiä, voit tehdä muunnoksen vain DAISY XML -muotoon. Valitse tällöin kohta DAISY XML (from Single docx). Jos koneessasi on puhesynteesi, voit valita kohdan Full DAISY (from Single docx). Huomaa, että Full DAISY -muunnos on hitaampi kuin XML-muunnos.

Selkokieli Kirkon selkokieliset sivu

Selkokielen käyttö. Selkokieltä voi käyttää sekä puheessa että teksteissä. Selkokielellä voi julkaista monenlaisia tekstejä: painettuja tai verkkotekstejä, videoita, kuvasarjoja, kuunneltavia tekstejä jne Selkokielessä lauseet ovat lyhyitä ja yksinkertaisia. Siinä ei käytetä vaikeita sanoja. Teksti on aseteltu niin, että sitä on helppo lukea. Käyttäjätunnus Käyttäjätunnus löytyy pankkitunnussopimukseltasi tai Käyttäjätunnus löytyy pankkitunnussopimuksestasi. Jos se on kadonnut, uusimme.. Matt Garrish, Accessible EPUB 3. Best Practices for Creating Universally Usable Content. Ilmainen e-kirja EPUB 3:sta ja saavutettavuudesta. O’Reilly 2012.http://shop.oreilly.com/product/0636920025283.do Usein kysyttyä. Mistä saan DNA Tunnuksen? Saat DNA Tunnuksen saman tien käyttöösi. Aloita valitsemalla kirjautumissivulta Luo DNA Tunnus. Seuraa tämän jälkeen lisäohjeita

LibreOfficen tai OpenOfficen avulla kirjoitettu dokumentti tallennetaan ensin ohjelmistojen käyttämässä ODT-tiedostomuodossa. Sen jälkeen dokumentin voi viedä Daisy-muotoon komennoilla Export as DAISY XML tai Export as Full Daisy. Toisin sanoen : selkokielen teoriaa ja käytäntöä. name. Toisin sanoen : selkokielen teoriaa ja käytäntöä

Selkokielen käsikirj

 1. isteriön tukema yhteishanke, jonka tarkoituksena on auttaa korkeakouluja osallistumaan keskusteluun teknologian käytöstä ja saavutettavuudesta sekä arvioimaan omaan toi
 2. en ei riitä, koska muunnosohjelmat saavat tiedon dokumentin rakenteesta tyylien perusteella. Esimerkiksi otsikot merkitään otsikkotyylien avulla ja otsikkotasoja on käytettävä loogisesti. Pääotsikot ovat tasoa 1 eli tyylinä on ”Otsikko 1” ja pääotsikoiden alaotsikot ovat tasoa 2 eli tyylinä on ”Otsikko 2”. Kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä Enter-näppäimen painalluksella, taulukot on merkittävä tekstinkäsittelyssä Taulukko-valikon avulla jne. Jos dokumentin rakenteessa on ongelmia tai epäjohdonmukaisuuksia (eli jos esimerkiksi tason 1 otsikon jälkeen seuraava otsikko on tasoa 3), dokumentin muunta
 3. Soita asiakaspalveluumme, jos sinulle tulee kysyttävää ostosten tekemisestä verkkokaupassamme.
 4. Maahanmuuttajat ovat yksi selkokielestä hyötyvä ryhmä. Tästä syystä Humanistisen ammattikorkeakoulun, Citywork Turku Oy:n ja Turun kaupungin toteuttamassa Baana-hankkeessa onkin huomioitu kielen rooli eri tavoin. ”Baana verkostomainen rekrytointimalli työllistymiseen” on vuonna 2016 alkanut kolmivuotinen ESR-hanke. Hankkeen tavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä ja luoda maahanmuuttajille konkreettisia väyliä työelämään ja yrittäjyyteen.
 5. Wilmassa on luotu uusi käyttäjätunnus, ja tämä osoite on annettu tunnuksenhaltijan sähköpostiosoitteeksi.Siirry alla näkyvän linkin kautta takaisin Wilmaan

Petri Ilmonen. Internet selkokielellä - PDF Ilmainen latau

 1. name. Selkokielen käsikirja. P60049. Selkokielen käsikirja. numberOfPages. 207 s
 2. Using Adobe InDesign to create accessible EPUB 3 files. DAISYpedia. Ohjeita saavutettavien EPUB 3 -julkaisujen tekemiseen InDesign-ohjelmalla: http://www.daisy.org/daisypedia/using-adobe-indesign-create-accessible-epub-3-files
 3. Utahin yliopiston Wave-työkalu perustuu W3C-validaattoriin, mutta näyttää visuaalisesti sivun saavuttavuuden kannalta oleelliset elementit; ks. kuva alla. Työkalu myös kertoo mahdollisten virheiden syyt ja antaa ehdotukset, kuinka virheet voidaan korjata.
 4. Sainio, Ari 2018. Selkokielen läpimurto on tosiasia. Viitattu 7.12.2018. https://selkokeskus.fi/selkokeskus/ota-selkoa-blogi/
 5. Kun työstettävä dokumentti on valmistunut, sen saavutettavuus ja esteettömyys on varmistettava validoimalla.

Esimerkiksi määritelmän mukaisessa ympäristössä tuotettu dokumentti, vaikkapa EPUB-kirja, soveltuu millä tahansa päätelaitteella luettavaksi. Näin ei ole väliä, käyttääkö lukija apuvälineitä tietokoneellaan tai lukeeko hän dokumenttia tabletista tai älypuhelimesta.ESOK-hanke edistää opiskelun esteettömyyttä korkeakoulujen, järjestöjen ja muiden organisaatioiden yhteistyönä. Helppokäyttöisyyden osalta sivusto on rakennettu kolmella eri tekstikoolla: suuri, normaali ja pieni. Hankkeen sivuston tavoite on tarjota AA-tasoinen esteettömyys Web Content Accessible Guidelines eli WCAG 1.0:n vaatimusten mukaan. Selkokielen tutkimus Tottumattomalle selkokielen käyttäminen ei ole niin helppoa kuin miltä se alkuun kuulostaa. Ymmärrettävän ja selkeän kielen käyttö puheessa ja kirjoitetussa tekstissä ei ole vieläkään itsestään.. Näissä ohjeissa kehitysvammaiset selkokielen käyttäjät kertovat oman käsityksensä selkokielisyydestä. Tietoa kaikille -ohjeet löydät osoitteesta: www.selko-e.fi/selko

Kaikki käyttäjät voivat lisäillä tietokantaan puhelinnumeroita, sekä kommentoida niitä. Jos löydätte virheellistä tietoa, niin ottakaa yhteyttä alalaidassa olevalla yhteydenottolomakkeella Onko sinulla facebook käyttäjätunnus? 13.01. Onko koulussasi/työpaikallasi/asunnossasi sisäilmaongelmia?[Kosteusvauriot, homeet, rakenteiden pölyt..jne] 09.12

Selkokeskus Twitterissä: Sanon aina, että selkokieli on portti

Monilla meistä on omakohtaisia kokemuksia vaikeasti ymmärrettävien viranomaiskirjeiden tai vaikeaselkoisten ohjeiden lukemisesta. Tästä voi aiheutua harmin lisäksi myös asioiden viivästymistä, kun tekstiä joutuu lukemaan useamman kerran. Käännös sanalle käyttäjätunnus suomesta englanniksi. Suomienglantisanakirja.fi on suomen ja englannin kääntämiseen keskittyvä ilmainen sanakirja Selkokieli on kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokieli on suunnattu ihmisille, joiden on syystä tai.. Selkokielen strategiassa esitellään ne toimenpiteet, joiden avulla selkokieltä ja selkoaineistoja kehitetään Suomessa seuraavien Niiden tavoitteena on edistää selkokielen käyttöä Suomessa

Selkokielen tarve yllätti - Selkokeskus ruuhkautu

Selkokielen käsikirja - Kirjat - CDON

Selkokielen neuvottelukunta vaatii viranomaisille ja kunnille lisää resursseja selkokieliseen viestintään. Ymmärrettävät ohjeet ovat elintärkeitä ihmisten terveydelle ja yhteiskunnan.. Save as Daisy on helppokäyttöinen lisäosa, jonka avulla tekstinkäsittelyohjelmassa voi tuottaa saavutettavan Daisy-kirjan tai dokumentin. Kun kirjoittaja pitää huolen siitä, että dokumentin rakenne on merkattu oikein, on lopputulos käytettävä ja saavutettava.Design for All on käsite, jonka tarkoituksena on ohjata suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä toteuttamaan ratkaisuja, jotka ovat käyttäjän, käyttöympäristön ja käyttötilanteen huomioiden asiakkaan tarpeet täyttävä. Avainasemassa on niin sanottu valtavirta-ajattelu, jonka mukaan ratkaisujen suunnittelussa on heti alussa asetettava tavoitteeksi laajan asiakas- ja käyttäjäkunnan tarpeiden ja mahdollisuuksien tyydyttäminen. Kuka keksi selkokielen? Selkokieli on suomen kielen helpompi muoto. Siinä kieltä on yksinkertaistettu kaikilla tavoilla: sanasto ja rakenteet ovat helpompia ja tekstit ovat yksinkertaisempia, koska sisältöä.. Terveydellisten asioiden lisäksi on huomattava, että selkokielen tarvitsijoita on Virtasen (2014) selvityksen mukaan Suomessa yli 500 000 eli runsas 10 % väestöstä

Voit tutustua tuotteisiimme Opike-kaupassamme Espoon Leppävaarassa (Linnoitustie 2 B). Opike-kauppa on auki ma-pe kello 9–15.Papunetin Verkkopalveluiden saavutettavuus -sivuilta on tulostettavissa tarkistuslista, jonka avulla voidaan käydä lävitse sivustoarvioinnin heuristiikat (http://papunet.net/sites/papunet.net/files/saavutettavuus/tiedostot/wcag_2.0_-kriteerien_arviointiheuristiikat.pdf). Listan avulla on helppo työstää A-, AA- ja AAA-tasojen eroja ja varmistaa, että omat sivut täyttävät tavoitellun kriteeritason.Työkaluohjelmista ehkä laajimmalle levinnein ja hyvin suositeltava on Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelmaan ladattavissa oleva ilmainen lisäosa “Save as Daisy”. Myös OpenOffice- ja LibreOffice -ohjelmiin on saatavissa vastaava lisäosa.W3C:n verkkosisällön saavutettavuusohjeen (WCAG 2.0) noudattaminen ja sivuston rakentaminen sen pohjalta on erinomainen lähtökohta verkkopalvelun esteettömyyden varmistamiselle. Ohjeiden mukaan tehdyistä sivuista saadaan teknisesti saavutettavat. Suunnittelussa ja toteutuksessa on myös syytä ottaa huomioon verkkopalvelun käytettävyys. Verkkopalvelun käyttäjien kannalta helppokäyttöisyys on olennaista eikä teknisestä saavutettavuudesta ole käyttäjälle hyötyä, jos se toteutetaan käytettävyyden kustannuksella.Edellä mainittujen käyttäjäryhmien lisäksi on monia sairauksia ja vammoja, joiden vuoksi käyttäjillä on erityinen tarve saavutettaville palveluille. Esimerkkeinä voidaan mainita lihastaudit, MS-tauti, Parkinsonin tauti, tuki- ja liikuntaelimistön vammat, mielenterveysongelmat, painomusteallergia, halvaukset, toipilasaika jne.

Tekstin tuottamisen termit ja metodit tähtäävät siihen, että kerralla tuotetaan dokumentti, jonka kohde- ja käyttäjäryhmä on mahdollisimman laaja. Viime vuosina asiaa on tutkittu yhä enemmän tuottajien huomattua käytettävyyden muuttuneen kilpailuvaltiksi. Nykyisessä verkkomaailmassa tuotetta ja palvelua sekä tuotantoprosessia on yhä vaikeampi erottaa toisistaan. Tuotekehittelyssä käytettävyys ei enää ole yksityiskohta, vaan hyvä käytettävyys on tuotteen menestyksen edellytys.Selkokieli on vielä yksinkertaisempaa ja ymmärrettävämpää kieltä kuin selkeä kieli. Monet tekijät ovat kasvattaneet selkokielen tarvetta. Selkokielinen teksti on tarkoitettu lukijalle, jolla on eri syistä vaikeuksia ymmärtää lukemaansa. Vaikeuksien taustalla voivat olla neurobiologiset syyt kuten kehitysvamma tai lukivaikeus. Kielitaitoon liittyvät tekijät ovat syitä selkokielen tarpeeseen. Muistisairaalla kielitaito saattaa heikentyä, ja ei-äidinkielisillä henkilöillä suomen kielen taidossa voi olla puutteita tai se on heikko. Selkokielestä hyötyvät monet muutkin kuin varsinaiset kohderyhmät. (Selkokeskus 2015a.)

Tässä on helppo nähdä selkokielen hyö-dyllisyys ihan kaikille riippumatta lukemisen taidoista.Kukapa ei haluaisi kuvallisia ohjeita, kun opettelee käyt-tämään uutta monimutkaista laitetta Esteettömyyden kannalta tärkein yleinen e-kirjaformaatti on International Digital Publishing Forumin kehittämä EPUB. Sen versiossa 3.0.1 saavutettavuuden vaatimukset on otettu hyvin huomioon. Daisy-tuottajat siirtynevät EPUB 3 -muotoon, kun on tarjolla riittävästi EPUB 3 -lukuohjelmia, jotka tukevat apuvälineiden käyttöä.

Sadattuhannet hyötyisivät selkokielestä - Keskisuomalaine

Selkotaito - Home Faceboo

3. Graafisen suunnittelun näkökulma: huolehditaan esimerkiksi riittävästä kontrastista ja visuaalisten elementtien selkeydestä. Näkökulma vaatii saavutettavuusosaamista etenkin graafiselta suunnittelijalta.Tämä teksti on sinulle, joka haluat tietää selkokielestä. Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on muodoltaan yksinkertaisempaa kuin yleiskieli.Accessibility. Android Developers. Tietoa saavutettavuudesta Android-sovelluksissa: https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/index.html

W3C. Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0. W3C-suositus 11. joulukuuta 2008 [verkkoaineisto]. 2011-02-16. [Viitattu 2014-12-15]. Saatavissa: http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/Kun olet valinnut muunnoksen muodon, esille tulee pieni ikkuna, jossa annetaan Daisy-dokumentin tietoja.

TIEKE ry. Oppaat, Helppokäyttöisyys [verkkoaineisto] [viitattu 2015-03-02]. Saatavissa:  http://www.tieke.fi/pages/viewpage.action?pageId=3441008 Selkokielen asemaa Suomen lainsäädännössä täytyy vahvistaa ja täsmentää. Kehitysvammaliitto ja Selkokeskus tekevät vaikuttamistyötä tämän eteen. Tänään.. 52.95 €. Selkokielen käsikirja on tarpeellinen teos kaikille niille, joiden tavoite on kirjoittaa helposti ymmärrettävää tekstiä.Ketkä tarvitsevat helpotettua kieltä?Miten teksti.. Jo hallitusohjelma edellyttää, että sähköisten palveluiden esteettömyys turvataan ja ikääntyvän väestön erityistarpeet otetaan tältäkin osin huomioon. Tämän vuoksi julkishallinnon standardisalkkua on tarpeen täydentää esteettömyyden alisalkulla, johon sisällytetään paitsi alan standardeja, mahdollisuuksien mukaan myös niiden soveltamisohjeita. Käyttäjätunnus. Ajankohtaista

How to Meet WCAG 2.0 [online]. W3C Web Accessibility Initiative. [Viitattu 2014-05-06]. Saatavissa: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/ 71.95 €. Kirjassa pureudutaan kirjoitetun ja puhutun selkokielen piirteisiin ja ohjeistuksiin konkreettisin ohjein ja ilmiöitä monipuolisesti valottavin esimerkein Käytämme sivustolla evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Selaamalla verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.5. Strateginen näkökulma: määritellään esteettömyys strategiseksi tavoitteeksi ja määritellään budjetit mm. käytettävyyden ja esteettömyyden testaamiseen. Johdon tuki esteettömyydelle on syytä varmistaa ja sisällyttää esteettömyys vaatimusmäärittelyihin hankinnoissa ja sopimuksissa.W3C on laatinut nopean tarkistuslistan englanniksi WCAG 2.0 version verkkosivustojen tekijöitä varten. Tarkistuslista löytyy osoitteesta: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/.

Selkokeskus - Posts Faceboo

Start by marking Toisin sanoen - Selkokielen teoriaa ja käytäntöä as Want to Read Uusinta tietoa ovat artikkelit, joissa käsitellään selkokielen merkitystä muistitoimintojen tukena, selkokielen käyttöä.. ÄLLI, Sami ja Henna Kara, Saavutettavuus verkkopalveluissa. Itseopiskelumateriaali [verkkoaineisto]. [viitattu 2015-03-02]. Saatavissa: http://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/6983b729c2e4f53d79edf861ab950c6c/1425314903/application/pdf/156362/SAAVUTETTAVUUS%20VERKKOPALVELUISSA.pdf

Opettele käyttäjätunnus ja tunnuslukusovelluksen PIN-koodi ulkoa. Säilytä käyttäjätunnus erillään sovelluksesta Dokumenttien tuotantoprosessissa paras lähtökohta on aina tehdä teksti rakenteisesti, ts. erottaa sisältö ja rakenne ulkoasusta. Rakenne kuvataan standardien mukaan saavutettavaksi ja sisältö voi näin muokkautua käyttöympäristön ja päätelaitteen myötä tilannekohtaisesti. Vaihtoehtoinen tapa on varmistaa, että dokumentista on olemassa toinen, saavutettava versio, kuten vaikkapa sanallinen kuvaus videon sisällöstä. Tämä on suositeltava tapa vain silloin, kun Design for All -metodin käyttö ei ole mahdollista. selkokielen. selkokieltenselkokielien. selkokielen. selkokielten selkokielien. partitive Ratkaisu: Varmista, että kaikki verkkopalvelun suunnittelu- ja toteutusketjussa tietävät, miksi palvelun pitää olla saavutettava ja miten saavutettavuus käytännössä toteutetaan. Varmista myös, että ulkoiset kumppanit, esim. mainostoimisto, digitoimisto tai vastaava, ymmärtävät saavutettavuuden merkityksen ja voivat tarjota osaamista vaativia resursseja. Ota saavutettavuus huomioon jo kumppanien kanssa tehtävissä sopimuksissa. Varmista, että verkkopalvelun sisällöntuottajat tuntevat saavutettavuuden perusperiaatteet ja osaavat tuottaa saavutettavaa sisältöä.

2. Varmista, että sivun rakenne on looginen. Sivulla pitää olla yksi h1-tason otsikko, joka kuvaa sivun sisältöä mahdollisimman hyvin. Otsikoiden pitää olla kuvaavia ja selkeitä, jotta ruudunlukuohjelmaa käyttävä henkilö voi selailla nopeasti otsikot läpi ja löytää haluamansa kohdan. Sama koskee linkkejä: niiden tulisi olla selkeitä ja kuvaavia. Vältä siis Lue lisää -tyyppisiä linkkejä. Voit tutkia sivun rakennetta ruudunlukuohjelman käyttäjän näkökulmasta esim. Mozilla Firefox -selaimen Fangs-lisäosan avulla (ks. lisää kohdassa Saavutettavuuden testaus). Selkokielen käyttäjät. Olennaisinta selkokielen käyttäjän kannalta verkkopalvelun suunnittelussa on selkokielisen sisällön lisäksi navigaatiorakenteiden helppo ymmärrettävyys ja yksinkertainen.. WebAIM, Web Accessibility in Mind. Sivustoa ylläpitää Utahin yliopiston Center for Persons with Disabilities. Sisältää kattavasti niin käytännönläheistä kuin teoreettista tietoa saavutettavista verkkosivuista, ruudunlukuohjelmista yms. Sivuilla on myös työkalu WAVE, jolla voi helposti testata minkä tahansa verkkosivuston teknisen esteettömyyden: www.webaim.orgEdempänä tekstissä annettava ohjeistus perustuu Design for All -filosofialle. Metodin soveltaminen mahdollistaa pienimmällä työllä suurimman käyttäjäkunnan. Kun digitaalisessa tekstituotannossa otetaan huomioon saavutettavuus ja käytettävyys alusta alkaen erottamalla teksti, sen rakenne ja ulkoasu toisistaan, on yhdestä ns. master-tiedostosta mahdollista tuottaa tuotanto- ja jakeluohjelmien avulla erilaisia jakelukappaleita mahdollisimman automaattisesti. Pitkällä aikavälillä säästöt aineiston tuotanto- ja jakelukustannuksissa voivat olla merkittäviä. Lähtökohtana digitaalisessa tuotannossa pitäisi olla ajatus siitä, että se, mikä tuotetaan digitaalisena, tuotetaan samalla saavutettavana.

1. Tiedon puute. Verkkopalveluiden suunnittelijalla ja toteuttajalla ei ole riittävästi tietoa siitä, miksi verkkopalvelun pitäisi olla saavutettava tai miten saavutettavuus käytännössä varmistetaan. Saavutettavuutta ei yksinkertaisesti ole osattu huomioida riittävästi suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeen nimi: Tukea maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen ja työllistymiseen selkokielen ja verkon avulla. Rahoittaja: Opetushallitus. Ajankohta: 2013-2015 Maaliskuussa järjestimme InfoFinlandin yhteistyökunnille tilaisuuden, jossa Selkokeskuksen kouluttaja perehdytti osallistujia selkokielen periaatteisiin. Kunnat ylläpitävät InfoFinlandissa omien kuntasivujen..

Esteettömyys tarkoittaa, että kaikki ihmiset pystyvät käyttämään tuotetta tai palvelua yksilön iästä, vammasta tai muusta rajoitteesta huolimatta. Esteetön tuote tai palvelu mukautuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Esteettömyyden tavoitteena on helpottaa ja mahdollistaa erilaisten ihmisten tasavertainen arki niin, että kaikki kansalaiset voivat tehdä työtä, opiskella, harrastaa ja osallistua. Ota yhteyttä Humak Ilkantie 4 00400 HELSINKI Hakijapalvelut: +358 29 451 9300 ma – to 9-11 ja 13-15 hakijapalvelut(at)humak.fi Opintotoimisto +358 29 451 9253 ma – to 9-11 ja 13-15 opintotoimisto(at)humak.fi Y-tunnus: 1474763-1 Verkkolaskutusosoite Lähetä käyttäjätunnus on valittu oletuksena. Kun tallennat tiedot, käyttäjälle lähtee sähköpostiin viesti, jossa hän saa ohjeet käyttäjätunnuksen aktivoimisesta Top Tips for Creating Accessible EPUB 3 Files. DIAGRAM Center. Ohjelista saavutettavien EPUB 3 -julkaisujen teosta.http://diagramcenter.org/54-9-tips-for-creating-accessible-epub-3-files.htmlJHS 190 -suosituksen luvussa 7 on tarkempaa ohjeistusta sekä käytettävyyden että esteettömyyden ja saavutettavuuden suunnittelusta ja testaamisesta.

Pistenäyttö on tietokoneeseen kiinnitettävä apuväline, jonka avulla kuvaruudulla olevaa tekstiä voi lukea pistekirjoituksella. Pistenäytön lisäksi tarvitaan ruudunlukuohjelma. Pistenäytössä on yleensä 20, 40 tai 80 merkkiä. Jokainen merkki muodostuu kahdeksasta pienestä tapista, jotka nousevat koholle ja muodostavat pistekirjoitusmerkin. Pistenäytöltä voi lukea kerrallaan vain niin pitkän tekstipätkän kuin näyttö pystyy näyttämään, esimerkiksi 40 kirjainta ja välilyöntiä. Klaara-verkosto, selkokielen tutkimuksen työpaja I. Komppa, J. (Osallistuja). Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto Sähköisten palvelujen käyttäjät muodostavat moniulotteisemman asiakaskunnan kuin mihin tunnistamisjärjestelmä kykenee nykymuodossaan vastaamaan. Selkokielen tarvearvio 2014 Ilmoittautuminen 5.5. selkokielen koulutukseen. Tällä lomakkeella voit ilmoittautua 5.5.2020 klo 14-16 järjestettävään Selkokielisen vuorovaikutuksen koulutukseen..

 • Vantaan siemen ja kone kokemuksia.
 • Miltä näyttää punkin purema.
 • Sgu karta.
 • Bioanalyytikko työllisyys.
 • Mattopesula akaa.
 • Nokia hakkapeliitta r hinta.
 • Whatsapp kuvien palautus iphone.
 • Mobil 5w 50 rally formula.
 • Barbien vaatteita virkaten.
 • Dieta kuvasto.
 • Prisma chia siemenet.
 • Why did gandalf turn white.
 • Rooma i asetus.
 • Huutokauppa netissä.
 • Junko furuta murha.
 • Nosto ovet hinnasto.
 • Cnn news broadcast online.
 • Yamaha raptor 700 myydään.
 • Luminale 2018 ezb.
 • Kookos curry.
 • Wie wird das wetter nächste woche.
 • Harry potter kysymyksiä ja vastauksia.
 • Pokli kausijulkaisu.
 • Kevyempi kantaa kertoo.
 • Kimallus ja välke ii.
 • Silja line tidtabell stockholm åbo.
 • Streetfood markt im mauerpark.
 • Helsingin kaupunki metsät.
 • Munich airport bus.
 • Dela kalender iphone outlook.
 • Vladivostok airport.
 • Jokerit 03 turnaus 2017.
 • Manalan valtiaat kirjasarja.
 • Apatosaurus.
 • Teemu rinne toimittaja.
 • Pirunpesän luonnonsuojelualue.
 • Devin townsend tracy turner.
 • Tidig pension blogg.
 • Uitgaande mail zonnet werkt niet.
 • Shampoo hiustenlähtöön naisille.
 • Unkari historia.